Câu 3 trang 173 Công nghệ 10

Bài 54: Thành lập doanh nghiệp : Trình bày nội dung và quy trình lựa chọn cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp. Lời giải: - Nội dung lựa chọn cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp: Tìm những nhu cầu của khách hàng chưa được thỏa mãn, tìm hiểu lí do tại sao chưa được ...

Bài 54: Thành lập doanh nghiệp

: Trình bày nội dung và quy trình lựa chọn cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp.

Lời giải:

- Nội dung lựa chọn cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp: Tìm những nhu cầu của khách hàng chưa được thỏa mãn, tìm hiểu lí do tại sao chưa được thỏa mãn và liệu có thể thỏa mãn được nhu cầu đó không.

- Quy trình lựa chọn cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp sẽ tiến hành theo các bước:

+ Xác định lĩnh vực kinh doanh chưa thỏa mãn nhu cầu.

+ Xác định loại hàng hóa trong lĩnh vực kinh doanh đó.

+ Xác định đối tượng khách hàng.

+ Xem xét doanh nghiệp có khả năng để thực hiện những yêu cầu trên không.

+ Xác định nhu cầu tài chính cho từng cơ hội kinh doanh.

+ Sắp xếp cơ hội kinh doanh theo một tiêu chí nào đó (sở thích, khả năng chi tiêu, rủi ro,…).

Tham khảo bài 54 Công nghệ 10:

Loạt bài Giải bài tập Công nghệ 10 | Trả lời câu hỏi Công nghệ 10 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Công nghệ lớp 10.

0