13/01/2018, 08:16

Bạn có thể làm gì để thực hiện an toàn giao thông?

Bạn có thể làm gì để thực hiện an toàn giao thông? ...

Bạn có thể làm gì để thực hiện an toàn giao thông?

Trả lời:

 + Học để hiểu về luật an toàn giao thông và các biển báo trên đường

+ Không chơi đùa dưới lòng đường

+ Khồn dàn hàng ngang khi đi xe trên đường

+ Không đi bộ dưới lòng đươngg

+ Khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm,...

0