Thông tin liên hệ
Bài viết của Nam Nguyễn Hoàng_dayy

Bài 1, 2, 3

Bài này cũng dễ nhưng mà các bạn phải nắm được kiến thức để thự hành ba bài này nha! Chúc các bạn học giỏi.

Tác giả: Nam Nguyễn Hoàng_dayy viết 23:31 ngày 29/01/2022 chỉnh sửa
1