Thông tin liên hệ
Bài viết của Lê Nguyễn Thảo Vy

Thuyết minh về một số đồ dùng trong gia đình

Trong dạng văn thuyết minh, thuyết minh về các vật dụng gia đình là gần gũi và quen thuộc với các bạn học sinh hơn cả. Tuy nhiên, thông tin về nguồn gốc ra đời, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, cách sử dụng và ý nghĩa của vật dụng đó thì không phải ai cũng nắm chắc. Để giúp bạn làm tốt bài văn thuyết ...

Tác giả: Lê Nguyễn Thảo Vy viết 19:27 ngày 13/12/2022 chỉnh sửa

Thuyết minh về một số đồ dùng học tập của học sinh

Trong dạng văn thuyết minh, thuyết minh về đồ dùng học tập là thân thuộc và gần gũi với các bạn học hơn cả. Tuy nhiên, mỗi đồ dùng lại có lịch sử ra đời, đặc điểm cấu tạo, cách sử dụng và công dụng khác nhau. Muốn làm tốt được bài văn thuyết minh về chủ đề này bạn phải am hiểu tất cả những điều đó. ...

Tác giả: Lê Nguyễn Thảo Vy viết 19:12 ngày 13/12/2022 chỉnh sửa
1