Thông tin liên hệ
Bài viết của khu du lịch quản trị

Chọn học ngành Quản trị du lịch - nhà hàng - khách sạn Hutech ổn không ạ

Em vừa tốt nghiệp THPT sắp chọn ngành Quản trị du lịch - nhà hàng - khách sạn Các anh chị giải đáp giúp học ngành này ổn không và cho feedback về trường Hutech với ạ

Tác giả: khu du lịch quản trị viết 14:53 ngày 25/08/2021 chỉnh sửa
1