12/01/2018, 17:46

Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 79 SGK Địa lý 6

Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 79 SGK Địa lý 6 Bài tập 1: Đất (hay thổ nhưỡng) gồm những thành phần nào? ...

Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 79 SGK Địa lý 6

Bài tập 1: Đất (hay thổ nhưỡng) gồm những thành phần nào?

Bài tập 1: Đất (hay thổ nhưỡng) gồm những thành phần nào?

Trả lời:

 Đất (hay thổ nhưỡng) gồm các thành phần:

-     Khoáng chất do đá mẹ bị phá huỷ mà thành.

-     Chất hữu cơ do xác sinh vật cung cấp cho đất.

-    Nước và không khí tồn tại trong các khe hở của các hạt đất.

 

Bài tập 2: Chất mùn có vai trò như thế nào trong lớp thổ nhưỡng?

Trả lời:

Chất mùn có vai trò rất quan trọng trong đất vì chúng là nguồn thức ăn cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho thực vật sống trên mặt đất.

 

Bài tập 3: Độ phì của đất là gì?

Trả lời:

Độ phì của đất là khả năng cung cấp các chất dinh dưỡng, nước, nhiệt, khí để cho thực vật sinh sống.

 

Bài tập 4: Con người có vai trò như thế nào đối với độ phì trong lóp đất?

Trả lời:

Độ phì của đất cao hay thấp tuỳ thuộc vào điều kiện tự nhiên và con người trong việc canh tác. Trong sản xuất nông nghiệp, con người đã tiến hành các biện pháp như: cày sâu, bừa kĩ, bón phân, tưới nước, thau chua, rửa mặn... nhằm làm tăng độ phì cho đất. Nhờ vậy, năng suất cây trồng ngày càng cao. Vì thế vai trò của con người rất quan trọng.

0