12/01/2018, 17:46

Trả lời gợi ý Bài 10 trang 30 SGK GDCD lớp 7

Trả lời gợi ý Bài 10 trang 30 SGK GDCD lớp 7 Truyền thống gia đình, dòng họ có ảnh hưởng rất lớn đối với mỗi con người chúng ta. Truyền thống là sức mạnh thúc đẩy các thế hệ sau không ngừng vươn lên để tiếp nối, làm rạng rỡ truyền thống đó. ...

Trả lời gợi ý Bài 10 trang 30 SGK GDCD lớp 7

Truyền thống gia đình, dòng họ có ảnh hưởng rất lớn đối với mỗi con người chúng ta. Truyền thống là sức mạnh thúc đẩy các thế hệ sau không ngừng vươn lên để tiếp nối, làm rạng rỡ truyền thống đó.

a) Sự lao động cần cù và quyết tâm vượt khó của mọi người trong gia đình ở truyện đọc trên thể hiện như thế nào ?

Trả lời

Sự lao động cần cù và quyết tâm vượt khó được thể hiện như:

- Hai bàn tay của cha và anh dày lên, chai sạn vì phát cày, cuốc đất.

- Bất kể thời tiết khắc nghiệt đến đâu, cha và anh cũng không bao giờ rời “trận địa”.

- Lòng kiên trì, bền bỉ của cha, sự lao động không mệt mỏi của cha anh, quyết tâm thoát khỏi đói nghèo bằng chính sức lao động của mình.

b) Những việc làm nào chứng tỏ nhân vật “tôi” đã giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình ?

Trả lời

- Tích cực tham gia mang những cây bạch đàn non lên đồi cao để cha và anh trồng.

- Bắt đầu sự nghiệp nuôi trồng từ chuồng gà bé nhỏ.

- Mẹ cho 10 gà con nay thành 10 con gà mái đẻ trứng.

- Tiền bán trứng tiết kiệm mua sách vở, đồ dùng học tập, truyện tranh và báo thiếu niên tiền phong

- Sự lao động của cha anh là tấm gương sáng để học tập và noi theo

c) Truyền thống gia đình, dòng họ có ảnh hưởng đối với mỗi con người như thế nào ? Em tự hào điều gì về gia đình, dòng họ của mình?

Trả lời

- Truyền thống gia đình, dòng họ có ảnh hưởng rất lớn đối với mỗi con người chúng ta. Truyền thống là sức mạnh thúc đẩy các thế hệ sau không ngừng vươn lên để tiếp nối, làm rạng rỡ truyền thống đó; phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là thể hiện lòng biết ơn những người đi trước và sông xứng đáng với những gì được hưởng.

- Em luôn tự hào về truyền thông hiếu học của gia đình, dòng họ em. Mặc dù trong những năm tháng chiến tranh khói lửa, bom đạn vất vả, ông em ra trận, một mình bà nuôi dạy bô" và các cô của em, tất cả mọi người đều học giỏi, đều thành đạt và xứng đáng với sự hi sinh của ông bà. Em càng tự hào về truyền thống đó, em càng quyết tâm học giỏi để không phụ lòng của ông bà, cha mẹ.

d) Chúng ta phải sống như thế nào để xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ ?

Trả lời

- Chúng ta cần phải tôn trọng, tự hào tiếp nối truyền thống tốt đẹp của gia đình và dòng họ

- Luôn luôn có ý thức giữ vững phẩm chất đạo đức của mình, sống trong sạch, lương thiện.

- Biết tiếp thu cái mới, xoá bỏ cái cũ, cái lạc hậu.

- Không coi thường hoặc làm tổn hại đến thanh danh của sis. đình, dòng họ.


0