11/01/2018, 14:15

Bài 60 trang 83 sgk toán lớp 7- tập 2

Bài 60 trang 83 sgk toán lớp 7- tập 2 Trên đường thẳng d ...

Bài 60 trang 83 sgk toán lớp 7- tập 2

Trên đường thẳng d

60. Trên đường thẳng d, lấy ba điểm phân biệt  I, J, K (J ở giữa I và K)

Kẻ đường thẳng l vuông góc với d tại J, trên l lấy điểm M khác với  điểm J. đường thẳng qua l vuông góc với MK cắt l tại N. chứng minh rằng KN ⊥ IM.

Giải:

Nối M với I ta được ΔMIK.

Trong ΔMIK có: MJ ⊥ IK (do l ⊥ d) và IN ⊥ MK

Do đó N là trực tâm của ΔMIK.

Suy ra KN là đường cao thứ ba của ΔMIK hay KN ⊥ IM (đpcm).

0