11/01/2018, 13:34

Bài 44 trang 125 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Bài 44 trang 125 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 Bài 44. Cho tam giác ABC có... ...

Bài 44 trang 125 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Bài 44. Cho tam giác ABC có...

Bài 44. Cho tam giác ABC có (widehat{ B})=(widehat{ C}). Tia phân giác của góc A cắt BC tại D.

Chứng minh rằng.

a)  ∆ADB=∆ADC.

b) AB=AC.

Giải:

a) ∆ADB và ∆ ACD có:

 (widehat{ B})=(widehat{ C})(gt)                                      (1)

(widehat{ A_{1}})=(widehat{ A_{2}})(AD là tia phân giác)

Nên (widehat{ D_{1}})=(widehat{ D_{2}})

AD cạnh chung.

Do đó ∆ADB=∆ADC(g.c.g)

b) ∆ADB=∆ADC(câu a)

Suy ra AB=AC .

0