Hồng Quyên

225 chủ đề

2179 bài viết

10 Phân tích bài thơ "Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ" của Nguyễn Khoa Điềm

Bài thơ "Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ" được Nguyễn Khoa Điềm sáng tác năm 1971 - những năm tháng quyết liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bài thơ mang giai điệu âm hưởng lời ru với nghệ thuật ẩn dụ phóng đại đã thể hiện thành công tình cảm thiết tha và cao đẹp của bà mẹ Tà-ôi dành cho con, cho quê hương, đất nước. Mời các bạn đọc tham khảo một số bài văn phân tích bài thơ "Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ" mà Toplist đã tổng hợp trong bài dưới đây để cảm nhận cái hay, cái đẹp của tác phẩm này.

Phân tích bài thơ "Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ" số 1. Phân tích bài thơ "Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ" số 2. Phân tích bài thơ "Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ" số 3. Phân tích bài thơ "Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ" số 4. Phân tích bài thơ "Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ" số 5. Phân tích bài thơ "Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ" số 6. Phân tích bài thơ "Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ" số 7. Phân tích bài thơ "Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ" số 8. Phân tích bài thơ "Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ" số 9. Phân tích bài thơ "Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ" số 10.