Trần Bảo Ngọc

227 chủ đề

44292 bài viết

10 Bài phân tích phẩm chất anh hùng của các nhân vật trong "Rừng xà nu" của Nguyễn Trung Thành

Nguyễn Trung Thành tham gia cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ cứu nước của dân tộc ta. Trong cả hai cuộc kháng chiến, nhà văn gắn bó thân thiết với chiến trường Tây Nguyên. Ông gần gũi, hiểu biết cuộc sống và tinh thần quật cường, bất khuất, yêu tự do, quý cách mạng của nhân dân các dân tộc ít người trên mảnh đất này của Tổ quốc. Đó là nguyên nhân quan trọng đưa đến sự thành công của tiểu thuyết đầu tay "Đất nước đứng lên" (viết trong thời kì kháng chiến chống Pháp) và đặc biệt đó là sự thành công rất lớn của Nguyễn Trung Thành trong truyện ngắn "Rừng xà nu (viết trong thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước - 1965). "Rừng xà nu" là một truyện ngắn nhưng có giá trị như một cuốn tiểu thuyết lớn và được coi là một bản anh hùng ca của đồng bào dân tộc Tây Nguyên nói riêng và của dân tộc ta nói chung trong thời đại kháng chiên chống Mĩ cứu nước. Truyện đã xây dựng nổi bật hình tượng những nhân vật đẹp và mỗi nhân vật đều có ý nghĩa biểu tượng riêng với những phẩm chất anh hùng như nhân vật cụ Mết, Tnú, Dít, bé Heng. Mời các bạn tham khảo một số bài văn phân tích phẩm chất anh hùng của các nhân vật trong truyện ngắn "Rừng xà nu" đã được Toplist tổng hợp trong bài viết dưới đây.

Phẩm chất anh hùng của các nhân vật trong "Rừng xà nu" bài số 1. Phẩm chất anh hùng của các nhân vật trong "Rừng xà nu" bài số 2. Phẩm chất anh hùng của các nhân vật trong "Rừng xà nu" bài số 3. Phẩm chất anh hùng của các nhân vật trong "Rừng xà nu" bài số 4. Phẩm chất anh hùng của các nhân vật trong "Rừng xà nu" bài số 5. Phẩm chất anh hùng của các nhân vật trong "Rừng xà nu" bài số 6. Phẩm chất anh hùng của các nhân vật trong "Rừng xà nu" bài số 7. Phẩm chất anh hùng của các nhân vật trong "Rừng xà nu" bài số 8. Phẩm chất anh hùng của các nhân vật trong "Rừng xà nu" bài số 9. Phẩm chất anh hùng của các nhân vật trong "Rừng xà nu" bài số 10.