13/01/2018, 20:39

Bài 1,2,3,4 trang 163,164 môn Toán 5: Phép chia tiết 155

Bài 1,2,3,4 trang 163,164 môn Toán 5: Phép chia tiết 155 Tiết 155 Đáp án và giải bài 1 trang 163, bài 2,3,4 trang 164 Sách giáo khoa Toán 5. Tiết học này giúp các em củng cố các thành phần của phép chia. Thực hành phép tính chia với các loại số đã học, cũng như áp dụng các phép tính nhẩm ...

Bài 1,2,3,4 trang 163,164 môn Toán 5: Phép chia tiết 155

Tiết 155 Đáp án và  giải bài 1 trang 163, bài 2,3,4 trang 164 Sách giáo khoa Toán 5.

Tiết học này giúp các em củng cố các thành phần của phép chia. Thực hành phép tính chia với các loại số đã học, cũng như áp dụng các phép tính nhẩm cho kết quả nhanh.

1. Tính rồi thử lại (theo mẫu): 

a) 8192 :32 ;

15335 : 42.

b) 75,95 : 3,5 ;

97,65 : 21,7 (thương là số thập phân)

Phépchia hết: a: b = c, ta có a = c x b (b khác 0)

Phépchia có dư: a : b = c (dư r), ta có a = c x b + r (0 < r < b).


2. Tính:

a) 3/10 : 2/5;

b) 4/7 : 3/11

Đáp án: a) 3/10 : 2/5 = 3/10 x 5/2 = 15/20 = 3/4

b)4/7 : 3/11 = 4/7 x 11/3 = 44/21


Bài 3: Tính nhẩm:

a) 25 : 0,1                   48 : 0,01                       95 : 0,1

25 x 10                        48 x 100                       72 : 0,01

b) 11 : 0,25                  32 : 0,5                        75 : 0,5

11 x 4                          32 x 2                           125 : 0,25

HD. a) 25:0,1 = 25 x 1/10 = 25 x 10 = 250

25 x 10 = 250

48: 0,01 = 48 x 1/100 = 48 x 100 = 4800

48 x 100 = 4800

95 : 0,1 = 95 : 1/100 = 95 x 10 = 950

72: 0,01 = 72 x 1/100 = 72 x 100 = 7200

b) 11 : 0,25 =  11 : 25/100 = 11 : 1/4 = 11 x 4 = 44

11 x 4  = 44

32 : 0,5 = 32 : 5/10 = 32 : 1/2 = 32×2 = 64

32 x 2 = 64

75 : 0,5 = 75 : 5/10 = 75 : 1/2 = 75 x 2 = 150

125 : 0,25 = 125 : 25/100 = 125 : 1/4 = 125 x 4 = 500


Bài 4 trang 164: Tính bằng hai cách:

a) 7/11 : 3/5 + 4/11 : 3/5

b) (6,24 + 1,26) : 0,75

a) Cách 1:   7/11 : 3/5 + 4/11 : 3/5 = 7/11 x 5/3 + 4/11 x 5/3 = 35/33 + 20/33 = 55/33 = 5/3

Cách 2: 7/11 : 3/5 + 4/11 : 3/5 = (7/11 + 4/11) : 3/5 = 11/11 : 3/5 = 1 : 3/5 = 5/3

Xem trực quan

b) Cách 1 :  (6,24 + 1,26) : 0,75 = 7,5 : 0,75 = 10

Cách 2: 6,24 + 0,75 : 1,26 : 0,75 = 8,32 + 1,68 = 10.

Lưu ý: Không có phép chia cho số 0.

– Chia cho 1 thì bằng chính số bị chia.

– Chia cho chính số bị chia thì bằng 1.

– 0 chia cho mọi số khác 0 thì đều bằng 0.

– Số dư phải bé hơn số chia.


Lời giải Bài trong sách bài tâp:

2. Tính nhẩm

a) 52 : 0,1 = 520;             52 x 10 = 520

0,47 : 0,1 = 4,7;               0,05 : 0,1 = 0,5

b) 87 : 0,01 = 8700;          87 x 100 = 8700

054 : 0,01 =5400;             42 : 0,01 = 4200

c) 15 : 0,25 = 15 : 1/4 = 60;    32 : 0,25 = 32 : 1/4 = 128.

18 : 0,5 = 18:1/2 = 36;          24 : 0,5 = 24:1/2 = 48

3. Tính bằng 2 cách

Bài liên quan

Giải bài 1,2,3,4 trang 29,30 SGK Toán 5: Héc-ta

Héc-ta Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1 trang 29; bài 2,3,4 trang 30 SGK Toán 5: Héc-ta Bài 1 trang 29 SGK Toán 5 Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 4ha = … m 2 ...

Giải bài 1,2,3,4 trang 28,29 SGK Toán 5: Luyện tập Bảng đơn vị đo diện tích

Luyện tập Bảng đơn vị đo diện tích Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2 trang 28; bài 3,4 trang 29 SGK Toán 5: Luyện tập Bảng đơn vị đo diện tích Bài 1 trang 28 SGK Toán 5 – Luyện tập a) Viết ...

Giải bài 1,2,3,4 trang 24,25 SGK Toán 5: Luyện tập bảng đơn vị đo khối lượng – độ dài

Luyện tập bảng đơn vị đo khối lượng – độ dài Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 24; bài 4 trang 25 SGK Toán 5: Luyện tập bảng đơn vị đo khối lượng – độ dài Bài 1 trang 24 SGK Toán 5 – ...

Giải bài 1,2,3 ,4 trang 16,17 SGK Toán 5: Luyện tập chung 3 (tiết 14)

Luyện tập chung 3 (tiết 14) Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2 trang 16; bài 3,4 trang 17 SGK Toán 5: Luyện tập chung 3 Bài 1 trang 16 SGK Toán 5 Tính Đáp án và hướng ...

Giải bài 1,2,3,4 trang 19,20 SGK Toán 5: Luyện tập Ôn tập và bổ sung về giải toán

Luyện tập Ôn tập và bổ sung về giải toán Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2 trang 19; bài 3,4 trang 20 SGK Toán 5: Luyện tập Ôn tập và bổ sung về giải toán Bài 1 trang 19 SGK Toán 5 – Luyện tập ...

Bài 1,2,3,4 trang 163,164 môn Toán 5: Phép chia tiết 155

Bài 1,2,3,4 trang 163,164 môn Toán 5: Phép chia tiết 155 Tiết 155 Đáp án và giải bài 1 trang 163, bài 2,3,4 trang 164 Sách giáo khoa Toán 5. Tiết học này giúp các em củng cố các thành phần của phép ...

Bài 1,2,3,4 trang 158,159 SGK Toán 5: Phép cộng

Bài 1,2,3,4 trang 158,159 SGK Toán 5: Phép cộng Phép cộng – Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2 trang 158; bài 3,4 trang 159 SGK Toán 5. Tóm tắt lý thuyết : Phép cộng các số tự nhiên, phân số, số thập ...

Bài 1,2,3,4 trang 100,101 SGK Toán 5: Luyện tập chung diện tích hình tròn

Bài 1,2,3,4 trang 100,101 SGK Toán 5: Luyện tập chung diện tích hình tròn Luyện tập chung diện tích hình tròn trang 100, 101 Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi ...

Bài 1,2,3,4 trang 79,80 SGK Toán 5: Luyện tập chung tiết 49

Bài 1,2,3,4 trang 79,80 SGK Toán 5: Luyện tập chung tiết 49 Luyện tập tập chung tiết 49 Toán 5 – Chương 2. Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 79; bài 4 trang 80. Bài 1 Tính: a) 216,72 : 42; b) ...

Bài 1,2,3,4 trang 137,138 môn Toán 5: Luyện tập chung

Bài 1,2,3,4 trang 137,138 môn Toán 5: Luyện tập chung Tiết 129 – Đáp án và giải bài 1,2 trang 137, bài 3,4 trang 138 SGK Toán 5. – Rèn kĩ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thời gian. ...

Mới nhất

Truyện cổ tích cho bé: Nàng công chúa bán than

Truyện cổ tích thế giới Đọc truyện Nàng công chúa bán than Nàng công chúa bán than là câu chuyện cổ tích ...

Ôn tập giữa kì 2 lớp 4 môn Toán – Tiếng Việt: Hãy viết bài văn tả về một cây cối mà em yêu thích nhất

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2017 – 2018 gồm môn Toán và Tiếng Việt giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài thi sắp tới Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 A- ...

Kiểm tra 15 phút chương 4 Hóa 8 – Oxi không khí (7 đề hay nhất)

Dethikiemtra gửi tới quý thầy cô cùng các em học sinh 7 Đề kiểm tra 15 phút chương 4 Hóa 8 làm tài liệu tham khảo hỗ trợ quá trình củng cố, ôn luyện kiến thức môn Hóa ĐỀ SỐ 1 Câu 1: Nêu ...

Truyện cổ tích cho bé: Nàng tiên cá

Truyện cổ tích thế giới Đọc truyện Nàng tiên cá Câu chuyện Nàng tiên cá là câu chuyện nổi tiếng khắp thế ...

Bộ 3 đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Đại số lớp 8 cực hay – có đáp án

Để chuẩn bị tốt cho những bài kiểm tra chương 3 sắp tới, dethikiemtra gửi tới các em Tuyển chọn 3 đề kiểm tra 45 phút môn Toán lớp 6 chương 3 – Phương trình bậc nhất một ẩn . Mời các em tham khảo ...

Tham khảo ngay 3 đề kiểm tra giữa kì 2 môn Toán lớp 5 có đáp án năm 2017 – 2018

Bộ 3 đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2017 – 2018 có đáp án kèm theo giúp các em học sinh ôn tập củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 2 đạt kết quả cao Đề 1 ĐỀ ...

Đề kiểm tra chương 3 Đại số 7 vừa cập nhật 2018

Dưới đây là Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Đại số 7: Thống kê . Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các em hệ thống lại kiến thức đã học chuẩn bị cho những bài thi sắp tới ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG ...

3 Đề kiểm tra chương 3 Đại số 9 – Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Mời thầy cô và các em tham khảo Bộ 3 đề kiểm tra 1 tiết chương 3 đại số lớp 9 – Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn ĐỀ SỐ 1 Phần trắc nghiệm Câu 1: Cặp số (1;0) là nghiệm của phương ...

[THCS Huy Văn – Hà Nội] Kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 7

Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 7 trường THCS Huy Văn, Hà Nội có đáp án được sưu tầm và đăng tải dưới đây Đề kiểm tra 1 tiết môn Anh 7 A. Phonetics I. Find the word which has a ...

Tổng hợp đề kiểm tra chương 4 Hóa 9 mới nhất [15 phút và 1 tiết]

Dưới đây là tài liệu ôn tập chương 4 Hóa 9 bao gồm đề kiểm tra 15 phút và đề 1 tiết. Nhằm hệ thống lại kiến thức trong chương 4 Hidrocacbon – Nhiên liệu có đáp án đi kèm I. Đề kiểm tra 15 ...