Bài 1,2,3,4 trang 163,164 môn Toán 5: Phép chia tiết 155

Bài 1,2,3,4 trang 163,164 môn Toán 5: Phép chia tiết 155 Tiết 155 Đáp án và giải bài 1 trang 163, bài 2,3,4 trang 164 Sách giáo khoa Toán 5. Tiết học này giúp các em củng cố các thành phần của phép chia. Thực hành phép tính chia với các loại số đã học, cũng như áp dụng các phép tính nhẩm ...

Bài 1,2,3,4 trang 163,164 môn Toán 5: Phép chia tiết 155

Tiết 155 Đáp án và  giải bài 1 trang 163, bài 2,3,4 trang 164 Sách giáo khoa Toán 5.

Tiết học này giúp các em củng cố các thành phần của phép chia. Thực hành phép tính chia với các loại số đã học, cũng như áp dụng các phép tính nhẩm cho kết quả nhanh.

1. Tính rồi thử lại (theo mẫu): 

a) 8192 :32 ;

15335 : 42.

b) 75,95 : 3,5 ;

97,65 : 21,7 (thương là số thập phân)

Phépchia hết: a: b = c, ta có a = c x b (b khác 0)

Phépchia có dư: a : b = c (dư r), ta có a = c x b + r (0 < r < b).


2. Tính:

a) 3/10 : 2/5;

b) 4/7 : 3/11

Đáp án: a) 3/10 : 2/5 = 3/10 x 5/2 = 15/20 = 3/4

b)4/7 : 3/11 = 4/7 x 11/3 = 44/21


Bài 3: Tính nhẩm:

a) 25 : 0,1                   48 : 0,01                       95 : 0,1

25 x 10                        48 x 100                       72 : 0,01

b) 11 : 0,25                  32 : 0,5                        75 : 0,5

11 x 4                          32 x 2                           125 : 0,25

HD. a) 25:0,1 = 25 x 1/10 = 25 x 10 = 250

25 x 10 = 250

48: 0,01 = 48 x 1/100 = 48 x 100 = 4800

48 x 100 = 4800

95 : 0,1 = 95 : 1/100 = 95 x 10 = 950

72: 0,01 = 72 x 1/100 = 72 x 100 = 7200

b) 11 : 0,25 =  11 : 25/100 = 11 : 1/4 = 11 x 4 = 44

11 x 4  = 44

32 : 0,5 = 32 : 5/10 = 32 : 1/2 = 32×2 = 64

32 x 2 = 64

75 : 0,5 = 75 : 5/10 = 75 : 1/2 = 75 x 2 = 150

125 : 0,25 = 125 : 25/100 = 125 : 1/4 = 125 x 4 = 500


Bài 4 trang 164: Tính bằng hai cách:

a) 7/11 : 3/5 + 4/11 : 3/5

b) (6,24 + 1,26) : 0,75

a) Cách 1:   7/11 : 3/5 + 4/11 : 3/5 = 7/11 x 5/3 + 4/11 x 5/3 = 35/33 + 20/33 = 55/33 = 5/3

Cách 2: 7/11 : 3/5 + 4/11 : 3/5 = (7/11 + 4/11) : 3/5 = 11/11 : 3/5 = 1 : 3/5 = 5/3

Xem trực quan

b) Cách 1 :  (6,24 + 1,26) : 0,75 = 7,5 : 0,75 = 10

Cách 2: 6,24 + 0,75 : 1,26 : 0,75 = 8,32 + 1,68 = 10.

Lưu ý: Không có phép chia cho số 0.

– Chia cho 1 thì bằng chính số bị chia.

– Chia cho chính số bị chia thì bằng 1.

– 0 chia cho mọi số khác 0 thì đều bằng 0.

– Số dư phải bé hơn số chia.


Lời giải Bài trong sách bài tâp:

2. Tính nhẩm

a) 52 : 0,1 = 520;             52 x 10 = 520

0,47 : 0,1 = 4,7;               0,05 : 0,1 = 0,5

b) 87 : 0,01 = 8700;          87 x 100 = 8700

054 : 0,01 =5400;             42 : 0,01 = 4200

c) 15 : 0,25 = 15 : 1/4 = 60;    32 : 0,25 = 32 : 1/4 = 128.

18 : 0,5 = 18:1/2 = 36;          24 : 0,5 = 24:1/2 = 48

3. Tính bằng 2 cách

Bài liên quan

Giải bài 1,2,3,4 trang 29,30 SGK Toán 5: Héc-ta

Héc-ta Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1 trang 29; bài 2,3,4 trang 30 SGK Toán 5: Héc-ta Bài 1 trang 29 SGK Toán 5 Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 4ha = … m 2 1/2 ha = … m 2 20ha = … m 2 1/100 ha = … m ...

Giải bài 1,2,3,4 trang 28,29 SGK Toán 5: Luyện tập Bảng đơn vị đo diện tích

Luyện tập Bảng đơn vị đo diện tích Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2 trang 28; bài 3,4 trang 29 SGK Toán 5: Luyện tập Bảng đơn vị đo diện tích Bài 1 trang 28 SGK Toán 5 – Luyện tập a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông: 6m 2 35dm 2 ; 8m 2 27dm 2 ; ...

Giải bài 1,2,3,4 trang 24,25 SGK Toán 5: Luyện tập bảng đơn vị đo khối lượng – độ dài

Luyện tập bảng đơn vị đo khối lượng – độ dài Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 24; bài 4 trang 25 SGK Toán 5: Luyện tập bảng đơn vị đo khối lượng – độ dài Bài 1 trang 24 SGK Toán 5 – Luyện tập Liên đội trường Hòa Bình thu gom được 1 tấn 300kg giấy vụn. Liên đội trường Hoàng Diệu ...

Giải bài 1,2,3 ,4 trang 16,17 SGK Toán 5: Luyện tập chung 3 (tiết 14)

Luyện tập chung 3 (tiết 14) Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2 trang 16; bài 3,4 trang 17 SGK Toán 5: Luyện tập chung 3 Bài 1 trang 16 SGK Toán 5 Tính Đáp án và hướng dẫn giải bài 1: Bài 2 trang 16 SGK Toán 5 Tìm x Đáp án và hướng dẫn giải bài 2: ...

Giải bài 1,2,3,4 trang 19,20 SGK Toán 5: Luyện tập Ôn tập và bổ sung về giải toán

Luyện tập Ôn tập và bổ sung về giải toán Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2 trang 19; bài 3,4 trang 20 SGK Toán 5: Luyện tập Ôn tập và bổ sung về giải toán Bài 1 trang 19 SGK Toán 5 – Luyện tập Mua 12 quyển vở hết 24 000 đồng. Hỏi mua 30 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền? ...

Bài 1,2,3,4 trang 163,164 môn Toán 5: Phép chia tiết 155

Bài 1,2,3,4 trang 163,164 môn Toán 5: Phép chia tiết 155 Tiết 155 Đáp án và giải bài 1 trang 163, bài 2,3,4 trang 164 Sách giáo khoa Toán 5. Tiết học này giúp các em củng cố các thành phần của phép chia. Thực hành phép tính chia với các loại số đã học, cũng như áp dụng các phép tính nhẩm ...

Bài 1,2,3,4 trang 158,159 SGK Toán 5: Phép cộng

Bài 1,2,3,4 trang 158,159 SGK Toán 5: Phép cộng Phép cộng – Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2 trang 158; bài 3,4 trang 159 SGK Toán 5. Tóm tắt lý thuyết : Phép cộng các số tự nhiên, phân số, số thập phân đều có các tính chất sau: Tính chất giao hoán: a + b = b + a Tính chất kết ...

Bài 1,2,3,4 trang 100,101 SGK Toán 5: Luyện tập chung diện tích hình tròn

Bài 1,2,3,4 trang 100,101 SGK Toán 5: Luyện tập chung diện tích hình tròn Luyện tập chung diện tích hình tròn trang 100, 101 Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14 Bài 1: Một sợi dây thép được uốn như hình bên. Tính độ dài của sợi dây. ...

Bài 1,2,3,4 trang 79,80 SGK Toán 5: Luyện tập chung tiết 49

Bài 1,2,3,4 trang 79,80 SGK Toán 5: Luyện tập chung tiết 49 Luyện tập tập chung tiết 49 Toán 5 – Chương 2. Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 79; bài 4 trang 80. Bài 1 Tính: a) 216,72 : 42; b) 1: 12,5; c) 109,98 : 42,3 Đáp số a) 5,16; b) 0,08; c) 2,6 Bài 2: ...

Bài 1,2,3,4 trang 137,138 môn Toán 5: Luyện tập chung

Bài 1,2,3,4 trang 137,138 môn Toán 5: Luyện tập chung Tiết 129 – Đáp án và giải bài 1,2 trang 137, bài 3,4 trang 138 SGK Toán 5. – Rèn kĩ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thời gian. – Vận dụng để tính giá trị của biểu thức và giải các bài toán có liên quan. Bài 1: Tính ...

Mới nhất

Giải bài tập Đại số 10: Ôn tập chương 4

Giải bài tập Toán 10 Ôn tập chương 4 Đại số 10 VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Giải bài tập Đại số 10: Ôn tập chương 4, hy vọng qua bộ tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh sẽ rèn luyện cách giải bài tập ...

toan hoc

toan hoc

Giải bài 191, 192, 193, 194 trang 30 Sách Bài Tập Toán 6 tập 1

Câu 191 trang 30 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1 Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đề vừa đủ bó. Biết số sách trong khoảng từ 200 đến 500. Tính số sách. Giải Gọi m (m ∈ N*) là số sách cần tìm Vì xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 ...

Giải bài 148, 149, 150 trang 24 Sách Bài Tập Toán 6 tập 1

Câu 148 trang 24 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1 Các số sau là số nguyên tố hay hợp số? 1431; 635; 119; 73 Giải Số 1431 chia hết cho 3 nên là hợp số. Số 635 chia hết cho 5 nên là hợp số. Số 119 chia hết cho 7 nên là hợp số. Số 73 chỉ có hai ước là 1 và ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học (có đáp án - Đề 3)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Góc nội tiếp là góc: A. Có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa 2 dây cung của đường tròn đó B. Có đỉnh nằm trong đường tròn và hai cạnh chứa 2 dây cung của đường tròn đó C. Có ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số (có đáp án - Đề 6)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: Cho hàm số y = 3/4 x 2 . Khẳng định nào sau đây là đúng A. Hàm số nghịch biến khi x > 0 và đồng biến khi x < 0 B. Tại x = -1 thì hàm số nhận giá trị là 2 C. Hàm số nghịch biến khi x < 0 và đồng biến ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học (có đáp án - Đề 4)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là sai? A. Trong một đường tròn, các góc nội tiếp bằng nhau thì chắn các cung bằng nhau. B. Số đo của góc nội tiếp bằng số đo cung bị chắn C. ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học (có đáp án - Đề 6)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: Góc nội tiếp là góc: A. Có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó B. Có đỉnh nằm trong đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó C. Có đỉnh nằm ngoài đường tròn ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số (có đáp án - Đề 2)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: Hình trụ có bán kính đáy là 2cm, chiều cao là 6 cm thì diện tích xung quanh là: A.24π cm 2 B.12π cm 2 C.6π cm 2 ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Hình học (có đáp án - Đề 5)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: Tập nghiệm của phương trình 4x + 0y = 7 biểu diễn bởi đường thẳng A. y = 7 – 4x B. y = 7x – 4 C. y = 1/2 D.x = 7/4 Câu 2: Cặp số (-2; 5) là nghiệm của phương trình nào sau đây: A. 2x – ...