24/05/2018, 22:27

Vai trò của công nghiệp dệt may đối với việc phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam

Vai trò của công nghiệp dệt may với tăng trưởng kinh tế Ngành công nghiệp Dệt May có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế quốc dân nhằm đảm bảo nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, có điều kiện mở rộng thương mại quốc tế và mang lại ...

Vai trò của công nghiệp dệt may với tăng trưởng kinh tế

Ngành công nghiệp Dệt May có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế quốc dân nhằm đảm bảo nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, có điều kiện mở rộng thương mại quốc tế và mang lại nhiều nguồn thu cho đất nước. Trong nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VII của Đảng đã chỉ rõ “ Đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu đa dạng ngày càng cao phục vụ tốt cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu” Điều đó chỉ ra rằng công nghiệp Dệt May có vai trò quan trọng trong tiến trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Nó thể hiện ở những điểm sau:

Cung cấp hàng hoá tiêu dùng

Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của ngành là cung cấp các sản phẩm cho thị trường trong nước. Trước hêt là đáp ứng được các nhu cầu về các mặt hàng như các loại quần áo, bít tất, vải vóc…từ đơn giản đến phức tạp, từ bình dân đến cao cấp. Khi chất lượng cuộc sống được nâng cao thì nhu cầu về may mặc lại càng lớn. Các sản phẩm về quần áo thời trang trở thành nhu cầu của hầu hết các tầng lớp dân cư trong xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Với một đất nước có tổng số dân khoảng 80 triệu người thì nhu cầu về may mặc lại càng lớn. Do vậy, đầu tư phát triển cho ngành Dệt May cần có định hướng vào thị trường trong nước, sản xuất nhiều mặt hàng phong phú về mẫu mã và kiểu cách để kích thích tiêu dùng trong nước, hướng dẫn khuynh hướng thời trang cho người tiêu dùng. Ngành dệt may được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, có đủ sức giải quyết mối quan hệ giữa sản xuất và lưu thông trong một tổ chức thống nhất và có sự điều hành chặt chẽ từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ, bán buôn và bán lẻ làm chủ thị trường trong nước trong mọi tình huống, tránh được hiện tượng bán quota giữa các đơn vị thành viên( nhất là các công ty may). Công nghiệp dệt may còn được coi là định hướng để cung cấp sản phẩm cho khoảng 100 triệu dân vào năm 2010.

Cung cấp các sản phẩm xuất khẩu, mở rộng thương mại quốc tế

Lợi thế so sánh là một trong những yếu tố thúc đẩy quan hệ ngoại thương, buôn bán trao đổi giữa các quốc gia trên toàn thế giới. Nó góp phần nâng cao lợi ích của mỗi nước khi tham gia trao đổi. Trong điều kiện đặc thù, mỗi quốc gia tự tìm thấy lợi thế so sánh của mình với những quốc gia khác. Đặc trưng của Công nghiệp Dệt May là sử dụng rất nhiều nhân công, nên chi phí nhân công chiếm một tỷ lệ cao trong tổng giá thành. Việt Nam có chi phí lao động thấp, lao động dồi dào, cần cù khéo léo, đây chính là một lợi thế của Việt Nam. Việc tập trung vào lợi thế này sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên việc tận dụng lợi thế này còn phụ thuộc rất lớn vào khả năng quản lý của các doanh nghiệp Việt Nam. Với đường lối mở cửa và hoà nhập thị trường thế giới nói chung và các nước trong khu vực nói riêng, cùng với sự chuyển dịch công nghệ đang diễn ra sôi nổi, ngành Dệt May đang có nhiều thuận lợi để phát triển.

Trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước công nghiệp Dệt May đóng vai trò là ngành tích luỹ tư bản cho quá trình phát triển công nghiệp về sau. Dệt May Việt Nam cũng đã đẩy mạnh xuất khẩu theo hình thức gia công hoặc phương thức thương mại thông thường với một số nước có nền công nghiệp phát triển như Nhật Bản, Canada, các nước công nghiệp như Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc, Singapore...Gần đây khi Mỹ bỏ cấm vận và bình thường hoá quan hệ với Việt Nam, thì hàng Dệt May có thêm thị trường Mỹ. Quá trình tạo sự tin cậy về mặt chất lượng, số lượng, mẫu mã sản phẩm và thực hiện đúng hợp đồng là một phương thức nhằm duy trì ốn định và mở rộng thêm thị trường quốc tế. Cho đến nay ngành đã có quan hệ buôn bán với 200 công ty thuộc hơn 40 nước trên thế giới và khu vực. Từ khi tiến hành công cuộc đổi mới, giá trị kim ngạch xuất khẩu của ngành Dệt May tăng lên mạnh mẽ. Kim ngạch xuất khẩu tăng từ 43 triệu USD năm 1988 lên khoảng 2 tỷ năm 2000. Ngành Dệt May là ngành chế tác có giá trị xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam (kim ngạch xuất khẩu chỉ đứng sau dầu thô) do lợi nhuận lớn, trong thời kỳ đầu xuất khẩu nó tạo ra trên 60% giá trị xuất khẩu. Tuy theo dự báo tỷ lệ này sẽ giảm dần xuống khi quá trình đa dạng hoá xuất khẩu bắt đầu có kết quả, nhưng ngành Dệt May vẫn giữ một vị trí quan trọng trong tổng kim ngạch xuất khẩu, trong năm 1996 ngành chiếm 1/5 tổng kim ngạch. Trong năm 2000 kim ngạch xuất khẩu là khoảng 2 tỷ USD, đây là ngành công nghiệp mang lại hiệu quả, kim ngạch xuất khẩu cao nhất. Dự kiến năm 2005 kim ngạch xuất khẩu là 4 tỷ USD, và 2010 là 7 tỷ USD.

BIỂU 1: KIM NGẠCH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY CỦA VIỆT NAM

(Đơn vị: Triệu USD)

Năm Dệt May Dệt May
Tỷ trọng % của Dệt May trong
Tổng kim ngạch xuất khẩu Xuất khẩu của ngành công nghiệp
1985 6,5 21,1 27,5 7,9 55
1986 11,1 36,0 47,1 11,9 54,4
1987 13,3 27,4 40,6 9,1 57,1
1988 15,8 27 42,8 7,9 53,5
1989 25,1 68,1 93,1 8,4 56,1
1990 27,8 90,7 118,5 7,9 56,4
1991 29,4 142,9 172,3 9,9 61,8
1992 36,9 357,2 396,8 15,6 62,2
1993 61,7 521,6 582,7 17,8 52,9
1994 107,8 691,6 799,4 17,8 49,3
1995 147,8 878,8 1026,6 18,2 49,3
1996 175,5 1162,7 1338,5 19,8 41,3
1997 1300
1998 1380
1999 1500
2000 2000

Nguồn: Tổng quan về cạnh tranh công nghiệp Việt Nam năm 1999; tổng cục thống kê & Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Với vai trò là ngành cung cấp sản phẩm xuất khẩu và mở rộng quan hệ thương mại quốc tế ngành đã thu hút vào trong nước một lượng ngoại tệ đáng kể. Tuy nhiên, nguyên liệu phụ kiện sản xuất trong nước còn yếu kém lạc hậu chưa có mẫu mã phù hợp thị hiếu, sản phẩm sản xuất chưa đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước, do đó ngành phải nhập khẩu nguyên vật liệu còn thiếu. Mặt khác để phát triển ngành Công nghiệp Dệt May, các đơn vị trong ngành hàng năm phải đầu tư thêm vốn để quá trình sản xuất được liên tục. Do đó đứng về phương diện sản xuất thì cán cân xuất nhập khẩu và vốn đầu tư cho ngành là một bộ phận góp phần tăng trưởng GDP của toàn ngành Dệt May dẫn đến tăng trưởng GDP toàn ngành Công nghiệp và GDP của cả nước.

Như vậy, ngành Dệt May là ngành có năng lực cạnh tranh cao trong quá trình hội nhập thương mại quốc tế, là ngành xuất khẩu chủ lực của ngành công nghiệp Việt Nam trong những năm qua.

Vai trò của Công nghiệp Dệt May với việc góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam

Ngành Công nghiệp Dệt May là một bộ phận cấu thành công nghiệp Việt Nam trong cơ cấu ngành (Công nghiệp - Xây dựng; Nông nghiệp; Dịch vụ) của cơ cấu nền kinh tế. Công nghiệp Dệt May là một bộ phận tích cực góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam.

  • Công nghiệp Dệt May phát triển sẽ làm tăng tỷ trọng phần trăm (%) công nghiệp trong cơ cấu kinh tế. Công nghiệp Dệt May là ngành sản xuất ra sản phẩm vật chất phục vụ cho tiêu dùng. Giá trị gia tăng của ngành được xác định dựa trên cơ sở hạch toán các khoản chi phí, các yếu tố sản xuất và lợi nhuận của các cơ sở sản xuất và dịch vụ trong ngành. Do vậy phát triển ngành Dệt May sẽ làm tăng thêm giá trị gia tăng của ngành công nghiệp, tăng tỷ trọng GDP của ngành công nghiệp.
  • Công nghiệp Dệt May thúc đẩy các ngành ngược chiều phát triển. Ngành Công nghiệp Dệt May sử dụng nguyên liệu từ ngành nông nghiệp như đay, bông, tằm..Do đó nó đòi hỏi ngành nông nghiệp cũng phải phát triển theo. Đơn cử như về diện tích trồng bông vải, trên cả nước có 226000 ha, năng suất bình quân 9 tạ/ 1ha. So với năm 1996 là 10100 ha tăng 2,24 lần; năng suất bình quân là 6,4 tạ/ha tăng 1,4 lần. Sản xuất bông trong 5 năm qua có tốc độ tăng bình quân của sản xuất bông là 16%/năm cả về diện tích và sản lượng.
  • Công nghiệp Dệt May thúc đẩy các ngành xuôi chiều phát triển. Sản phẩm của ngành sản xuất ra được phân phối trong phạm vi trong và ngoài nước và làm nguyên liệu đầu vào cho các ngành khác. Trước hết sản phẩm của ngành Dệt là đầu vào của ngành May, ngoài ra nó còn cung cấp cho các ngành khác như trang trí nội thất, giày da, bao bọc bàn ghế ... Để có khả năng tái sản xuất ngành thì cần phải thông qua các ngành dịch vụ như thông tin quảng cáo, bưu điện, dịch vụ bán hàng, ngành vận tải...
  • Công nghiệp Dệt May thúc đẩy các ngành gián tiếp phát triển. Trong sản xuất kinh doanh, nếu ngành dệt may có nhu cầu sản xuất lớn thì kéo theo các ngành khác cũng phát triển, ví dụ như: ngành điện đảm bảo cho công suất máy hoạt động liên tục, ngành hoá chất phục vụ cho in vải thành phẩm, ngành chế tạo máy móc...Chẳng hạn như ngành cơ khí chế tạo máy, để đáp ứng nhu cầu của ngành Dệt May, Nhà nước có chủ trương đầu tư phát triển cơ khí Dệt May. Từ 2001 – 2005, tập trung đầu tư cho hai công ty cơ khí Dệt May phía Bắc và phía Nam đủ năng lực sản xuất phần lớn phụ tùng cho ngành , tiến tới lắp ráp một số máy dệt; tiếp đó đầu tư để có thể chế tạo máy dệt cung cấp cho nội địa và xuất khẩu.

Tóm lại, Công nghiệp Dệt May tác động tích cực đến cả ba ngành Công nghiệp, Nông nghiệp, Dịch vụ của cơ cấu nền kinh tế cả về mặt chất và mặt lượng.

Vai trò của Công nghiệp Dệt May với giải quyết các vấn đề xã hội

Ngành Dệt May là ngành không cần nhiều vốn đầu tư so với các ngành công nghiệp khác. Như ngành may chỉ cần đầu tư khoảng 800000 – 1000000 USD cho một xí nghiệp công suất 1 triệu sản phẩm/năm. Trong quá trình sản xuất từ các yếu tố đầu vào cho đến khi đưa ra một sản phẩm Dệt May hoàn chỉnh có nhiều công đoạn thủ công đơn giản (đặc biệt là ngành May), do đó ngành dễ giành giải quyết và thu hút việc làm cho người lao động kể cả lao động xuất phát từ nông thôn, từ đó tăng thu nhập cho người lao động. Năm 2000 ngành Công nghiệp Dệt May sử dụng 1,6 triệu lao động và dự kiến năm 2005 con số này có thể lên đến 3 triệu lao động.

GDP của ngành Dệt May là một bộ phận của tổng sản phẩm trong nước được xã hội tổ chức quản lý, bảo toàn và phân phối cho người lao động. Ngành càng phát triển thì GDP của ngành công nghiệp, của cả nước và bình quân đầu người cũng tăng thêm. Từ đó góp phần ổn định và thúc đẩy tiến bộ xã hội, cải thiện quan hệ sản xuất, bảo đảm và tiến tới phân phối công bằng hơn về thu nhập, đồng thời bảo đảm ngày càng nhiều công ăn việc làm cho xã hội, giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị và tăng thời gian lao động được sử dụng ở nông thôn.

Vai trò của Công nghiệp Dệt May trong phát triển kinh tế xã hội ở thành phố Hà Nội

  • Tăng trưởng và phát triển kinh tế Hà Nội: Thành phố Hà Nội đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hoá đất nước. Hà Nội cùng với những thành phố lớn khác trong cả nước đảm nhận vai trò là trung tâm phát triển, có ý nghĩa động lực lôi kéo sự phát triển chung của đất nước. Nghị quyết hội nghị Trung Ương VII đã chỉ rõ: Công nghiệp hoá nhằm vào những ngành mũi nhọn theo hướng xuất khẩu. Hà Nội đang bước vào giai đoạn công nghiệp hoá đòi hỏi công nghiệp Dệt May phải phát triển. Dệt May Hà Nội được coi là nghề truyền thống của người dân phương Bắc từ rất lâu đời nay, cùng với thời gian đã phát triển thành một ngành công nghiệp quy mô lớn đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế- xã hội của thành phố. Ngành công nghiệp Dệt May là một bộ phận cấu thành của công nghiệp Hà Nội. Hàng năm ngành đã góp phần quan trọng vào việc tạo gia tốc và tăng giá trị cho ngành công nghiệp. Hiện nay nhóm ngành này đóng góp khoảng 14,3 % gía trị của toàn ngành công nghiệp Hà Nội.
  • Cung cấp hàng hoá: Với vai trò là ngành sản xuất ra sản phẩm tiêu dùng, ngành Dệt May Hà Nội đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho người dân thủ đô và một số tỉnh khác. Hà Nội có dân số trẻ, dự tính đến năm 2005 có khoảng 2,85 triệu người, trong đó dân số thành thị chiếm 65% khoảng 1,852 triệu người; vào 2010 dân số Hà Nội là 3,2 triệu người và dân số thành thị là 2.56 triệu chiếm 80%. Đây là nhu cầu rất lớn và sẽ tăng theo thời gian về các sản phẩm may mặc. Vì vậy ngành Dệt May Hà Nội gánh vác vai trò quan trọng cung cấp các sản phẩm phong phú về kiểu dáng và mẫu mã đáp ứng cho người dân thành phố và một số tỉnh khác trong cả nước. Hơn 60% sản phẩm dệt đưa ra khỏi Hà Nội cung cấp phần lớn cho các tỉnh phía Bắc và một phần cho các tỉnh phía Nam, một ít hàng Dệt kim cho xuất khẩu. Dự báo trong thời gian tới ngành Dệt May Hà Nội sẽ cung cấp nhiều sản phẩm hơn nữa cho thị trường trong nước và xuất khẩu xứng đáng với vị trí quan trọng của mình.
  • Công nghiệp Dệt May Hà Nội góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế Hà Nội. Ngành dệt may có tốc độ tăng trưởng khá cao. Tỷ trọng giá trị sản xuất của ngành là 6,2% trong tổng giá trị sản xuất của Công nghiệp Dệt May cả nước, kim ngạch xuất khẩu năm 2000 là 26625883 USD.Tỷ trọng ngành Dệt May trong tổng giá trị gia tăng GDP của Hà Nội năm 1999 là 11,8%; tỷ trọng của công nghiệp xây dựng trong tổng sản phẩm quốc nội là: năm 1991 là 26,2%; năm 1997 là 33,1%; năm 1998 là 36,2%; năm 2000 là 39%.

Dự báo tỷ trọng GDP trong cơ cấu kinh tế sẽ tăng lên theo ngành công nghiệp xây dựng vào năm 2005 là 42,5% và 2010 là 48,9% trong tổng GDP của Hà Nội. Thêm vào đó cơ cấu các thành phần kinh tế cũng thay đổi đáng kể.

Với vai trò nằm trong 5 nhóm ngành then chốt của thành phố Hà Nội (cơ - kim khí; Dệt May; giầy da; lương thực thực phẩm; điện, điện tử), sản phẩm Dệt May của ngành được coi như là sản phẩm chủ lực của thành phố góp phần chuyển dịch cơ cấu ngành hàng và mặt hàng xuất khẩu của thủ đô.

  • Ngành Công nghiệp Dệt May Hà Nội góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho mọi người dân. Ngành đã giải quyết được khoảng 6184 lao động. Hà Nội tập trung đông dân cư, tốc độ phát triển dân số nhanh đặc biệt là đang trong tiến trình công nghiệp hóa và đô thị hoá ngày càng cao. Nó tạo ra các dòng di chuyển dân đến Hà Nội ngày một lớn. Tốc độ tăng cơ học từ 0,5% (thời kỳ 1975 – 1980) lên đến 1,5% (thời kỳ 1991 – 1995). Đây là sức ép lớn về mọi mặt cho phát triển kinh tế xã hội. Phát triển ngành Dệt May theo chiều rộng và chiều sấu sẽ có khả năng thu hút nhiều lao động thủ công, kể cả lao động từ các vùng khác đến. Từ đó nâng cao thu nhập cho người lao động giải quyết được những bất cập do sức ép về mọi mặt của sự ra tăng dân số trong quá trình phát triển kinh tế Hà Nội.

Nói tóm lại phát triển Công nghiệp Dệt May Hà Nội là rất cần thiết cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội, đóng góp vào công cuộc đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hoá thủ đô.

0