08/03/2018, 14:10

Vai trò của công nghệ thông tin

Mặc dầu (CNTT) đã trở thành yếu tố then chốt làm tăng tính cạnh tranh trong thế giới kinh doanh nhưng nhiều người chủ và người quản lí vẫn còn bi lẫn lộn về vai trò của CNTT. Một nhà phân tích Phố Wall viết: “Ngay cả ngày nay một số người chủ công ti và giám đốc điều hành (CEO) vẫn không ...

Mặc dầu (CNTT) đã trở thành yếu tố then chốt làm tăng tính cạnh tranh trong thế giới kinh doanh nhưng nhiều người chủ và người quản lí vẫn còn bi lẫn lộn về vai trò của CNTT. Một nhà phân tích Phố Wall viết: “Ngay cả ngày nay một số người chủ công ti và giám đốc điều hành (CEO) vẫn không biết cách áp dụng công nghệ để thâu tóm thị trường, làm tăng thu nhập, giảm thiểu rủi ro, và giảm chi phí. CNTT không còn là về ứng dụng để bàn hay kết mạng, kết nối nhiều ứng dụng với Internet mà là chiến lược để dẫn lái tăng trưởng thu nhập, tăng tính hiệu quả và hiệu lực. Hiểu điều bạn có thể làm với công nghệ là phần nền tảng của điều mọi người lãnh đạo doanh nghiệp cần biết.”

Về truyền thống, người chủ công ti và người quản lí coi CNTT như chức năng hỗ trợ, điều có nghĩa là nó tính vào chi phí. Chi phí của việc mua phần cứng hay phần mềm, chi phí của việc tích hợp, chi phí của việc thuê công nhân CNTT, và chi phí của nâng cấp và bảo trì hệ thống CNTT qua thời gian. Nhiều công nhân CNTT chấp nhận vai trò hỗ trợ vì họ không hiểu cách doanh nghiệp làm việc, cách công ti vận hành hay phát sinh lợi nhuận. Đó là lí do tại sao nhiều người chủ công ti và người quản lí bị lẫn lộn và hỏi: “Công nghệ đích xác nào được cần để làm kinh doanh?”

Ngày nay công nhân CNTT không còn chỉ làm công việc kĩ thuật như lập trình, kiểm thử v.v. mà họ cũng phải hiểu doanh nghiệp. Họ phải biết công nghệ nào có thể làm hay không thể làm để đặt mong đợi của người chủ công ti hay người quản lí. Đó là lí do tại sao hiện thời nhiều công ti đang thuê những người mới tốt nghiệp trong Quản lí hệ thông tin (ISM) và nó đã trở thành “bằng cấp nóng” và trong hầu hết các trường hàng đầu, sinh viên Khoa học máy tính và Kĩ nghệ phần mềm được yêu cầu học ít nhất một môn doanh nghiệp.

Bằng việc thực hiện công nghệ thông tin (CNTT) công ti có thể làm tăng năng suất của nó hay năng lực tổng thể để sản xuất nhiều hơn. Chẳng hạn, Máy tự động trả tiền (ATMs) đã giúp rất nhiều cho các ngân hàng làm nhiều hơn vì nó mở 24 giờ một ngày và 7 ngày một tuần. Việc tới của công nghệ ATM và ngân hàng Internet đã làm thay đổi cách thức ngân hàng truyền thống vận hành để làm nhiều kinh doanh hơn và đạt tới những khách hàng không thể đi tới ngân hàng được. Bằng việc tự động hoá công việc văn phòng, CNTT cũng có thể làm giảm thời gian phí hoài bằng việc khử bỏ quan liêu không cần thiết. Kinh doanh trực tuyến đã làm giảm đáng kể thời gian ra thị trường cho nhiều sản phẩm. Trong vòng vài phút, sản phẩm có thể được bán trực tuyến, giảm chi phí của lưu kho vật lí và người bán hàng. Thị trường toàn cầu cạnh tranh hiện thời đã buộc các công ti trên khắp thế giới phải nghĩ lại chiến lược của họ. Những người chủ công ti đang chú ý nhiều hơn tới đầu tư nào cần làm và làm sao giữ cho chi phí được thấp hơn. Bằng việc có CNTT mạnh, công ti có thể giảm chi phí vận hành doanh nghiệp. Chẳng hạn, bằng việc dùng tính toán mây hay Phần mềm như dịch vụ (SaaS), công ti có thể xoá bỏ chi phí của phần cứng, cấp phép phần mềm, năng lượng, và hành chính v.v…

Vì nhiều người chủ công ti không có tri thức kĩ thuật về cách dùng công nghệ trong toàn công ti, vai trò của Giám đốc thông tin (CIO) đã trở thành mấu chốt hơn. CIO phải lượng giá được công ti để đánh giá nơi mình có thể thực hiện CNTT để cải tiến tính hiệu quả và giúp cho công ti hội tụ vào các hoạt động chiến lược. CIO phải có khả năng gióng thẳng CNTT với các đơn vị nghiệp vụ bên trong công ti để làm tăng tính hiệu quả và hiệu lực.

Ngày nay mọi người quản lí đều phải có tri thức về CNTT vì nó là yêu cầu cho mọi vị trí quản lí. Với suy thoái kinh tế hiện thời, mọi công ti đều được yêu cầu giảm chi phí và cải tiến hiệu quả bằng việc tái tổ chức mọi thứ tương ứng với qui trình được xác định rồi xử lí dùng CNTT. Bây giờ hơn bao giờ mọi người trong doanh nghiệp đều phải coi CNTT như yếu tố tạo khả năng chiến lược cho doanh nghiệp để phân biệt bản thân nó với đối thủ cạnh tranh. Khảo cứu công nghiệp chỉ ra rằng các công ti thành công đã đạt tới cải tiến lớn bằng việc tối ưu kết cấu nền CNTT và đầu tư nhiều hơn vào CNTT. Các công ti đầu tư vào CNTT trong khủng hoảng kinh tế này là những công ti sẽ sống sót và làm tốt khi kinh tế cải thiện.

English version

Full article:

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Công nghệ thông tin
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University
0