8-12-1974 đến 8-1-1975 :Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương họp hội nghị mở rộng và Nghị quyết lịch sử về “Kế hoạch chiến lược 2 năm 1975-1976”.

Trên cơ sở Nghị quyết của của họp (từ 30-9 đến 8-10-1974) trong Hội nghị lần này, BCT đã kết luận rằng chúng ta đang đứng trước thời cơ lớn, có đầy đủ các điều kiện về quân sự và chính trị để hoaøn thành cách mạng dân chủ nhân dân ở miền Nam, tiến tới hòa bình thống nhất đất nước. Trên cơ sở ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:55 ngày 18/06/2018

Bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 có đáp án hay nhất tại VietJack

Để học tốt môn Lịch Sử lớp 12, bên cạnh các bài , VietJack giới thiệu loạt bài Bài tập trắc nghiệm Sử 12 và Câu hỏi trắc nghiệm Sử 12 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung từng bài học trong sách giáo khoa Lịch Sử 12. Mục lục Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Phần 1: Lịch sử thế giới hiện ...

Tác giả: Mariazic1 viết 20:14 ngày 06/05/2018

Bài tập 4 trang 5 Sách bài tập Sử 12: Hãy ghép tên nước với những thoả thuận ở hội nghị Ianta cho phù hợp vể...

Hãy ghép tên nước với những thoả thuận ở hội nghị Ianta cho phù hợp vể việc đóng quân và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Á, châu Âu giữa các nước. . Bài tập 4 trang 5 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12 – BÀI 1. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 -1949) ...

Tác giả: EllType viết 14:05 ngày 26/04/2018

Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000) - Lịch sử 12

Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh đất nước và thế giới như thế nào ? Trả lời: Đường lối đổi mới của Đảng được đề ra lần đầu tiên tại Đại hội VI (12-1986), được điều chỉnh, bổ sung và phát triển tại Đại hội VII (6-1991), Đại hội VIII (6-1996) , Đại hội IX (4-2001). ...

Tác giả: pov-olga4 viết 08:06 ngày 24/04/2018

Nghị luận xã hội về môn lịch sử- Văn 12

Đề bài: Em hãy nghị luận xã hội về môn lịch sử Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng nói rằng “Dân ta phải biết sử ta/Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Và quả thực điều đó đúng như vậy lịch sử có vai trò vô cùng quan trọng đối với mỗi người và đối với mỗi thế hệ. Tuy nhiên ...

Tác giả: huynh hao viết 09:57 ngày 21/02/2018

Nghị luận xã hội về môn Lịch sử – Văn hay lớp 12

Nghị luận xã hội về môn Lịch sử – Bài làm 1 “Lịch sử là một thành phần mà thiếu nó thì không một ý thức dân tộc nào đứng vững được”, phải chăng vì thế mà “Hội thảo thực trạng dạy và học lịch sử…” vừa rồi đã thu hút sự chú ý của dư luận. Ngày ...

Tác giả: oranh11 viết 09:19 ngày 21/02/2018

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Bài 2 - Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991) Liên bang Nga (1991-2000)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Bài 2 - Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991) Liên bang Nga (1991-2000) Bài tập trắc nghiệm môn Lịch sử 12 có đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Bài 2 Câu ...

Tác giả: Gregoryquary viết 08:46 ngày 15/01/2018

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Bài 4 - Các nước Đông Nam Á, Ấn Độ

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Bài 4 - Các nước Đông Nam Á, Ấn Độ Bài tập trắc nghiệm môn Lịch sử 12 có đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Bài 4 Nhằm giúp quý thầy cô có thêm tài liệu ...

Tác giả: van vinh thang viết 08:46 ngày 15/01/2018

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Bài 1 - Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Bài 1 - Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949) Bài tập trắc nghiệm môn Lịch sử 12 có đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp ...

Tác giả: Mariazic1 viết 23:39 ngày 14/01/2018

100 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 12

100 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 12 Bài tập trắc nghiệm lịch sử lớp 12 Nhằm giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức hiệu quả, sẵn sàng cho bài thi tổ hợp các môn Khoa học xã hội (Lịch sử, ...

Tác giả: van vinh thang viết 22:50 ngày 14/01/2018

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Đường lối kháng chiến chống Pháp

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Đường lối kháng chiến chống Pháp Các dạng câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 12 bài 13 có đáp án là tài liệu luyện thi trắc nghiệm môn Lịch sử hay dành cho các ...

Tác giả: Nguyễn Minh viết 21:45 ngày 14/01/2018

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Các tổ chức cách mạng Việt Nam

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Các tổ chức cách mạng Việt Nam Các dạng câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 12 bài 13 có đáp án tổng hợp 28 câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 12 bài 13, giúp ...

Tác giả: EllType viết 19:49 ngày 14/01/2018

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Chiến tranh lạnh (1945 - 2000)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Chiến tranh lạnh (1945 - 2000) Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử thế giới 12 có đáp án gồm 45 câu trắc nghiệm phần lịch sử thế giới có đáp án đi kèm, sẽ giúp các bạn ...

Tác giả: Mariazic1 viết 19:29 ngày 14/01/2018

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986)

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986) (trang 206 sgk Lịch Sử 12): – Trong việc thực hiện các kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980 và 1981 – 1985), nước ta đã đạt được những thành tựu và ưu điểm, đồng thời có những khó ...

Tác giả: EllType viết 10:43 ngày 13/01/2018

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000) (trang 209 sgk Lịch Sử 12): – Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh đất nước và thế giới như thế nào? Trả lời: Tình hình trong nước: Cách mạng Xã hội chủ ...

Tác giả: oranh11 viết 10:43 ngày 13/01/2018

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 21: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 21: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) (trang 158 sgk Lịch Sử 12): – Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương như thế nào? Trả lời: * Miền ...

Tác giả: EllType viết 10:43 ngày 13/01/2018

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975) (trang 189 sgk Lịch Sử 12): – Miền Bắc đã thực hiện những nhiệm vụ gì sau khi kí Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam được kí kết? Nêu kết quả và ý nghĩa. ...

Tác giả: Nguyễn Minh viết 10:42 ngày 13/01/2018

Hãy chỉ trên bản đồ thế giới những khu vực nằm trong sự phân chia phạm vi ảnh hưởng do ba cường quốc thỏa thuận ở Hội nghị Ianta.

Hãy chỉ trên bản đồ thế giới những khu vực nằm trong sự phân chia phạm vi ảnh hưởng do ba cường quốc thỏa thuận ở Hội nghị Ianta. ...

Tác giả: Gregoryquary viết 09:52 ngày 11/01/2018

Câu hỏi trắc nghiệm, Lịch sử 12: Phong trào cách mạng trong những năm trước khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (1925 - 1930)

Câu hỏi trắc nghiệm, Lịch sử 12: Phong trào cách mạng trong những năm trước khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (1925 - 1930), có đáp án. Câu 1. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được thành lập vào thời gian nào? Ở đâu? A. Tháng 5 - 1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc). B. Tháng 6 - 1925 ở Hương ...

Tác giả: Mariazic1 viết 10:38 ngày 05/06/2017

Câu hỏi trắc nghiệm, Lịch sử 12: Cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939

Câu hỏi trắc nghiệm, Lịch sử 12: Cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939, có đáp án chi tiết. Câu 1. Sau những cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933, chủ nghĩa phát xít đã nắm được chính quyền ở đâu?. A. Ở Đức, Pháp, Nhật. B. Ở Đức, Tây Ban Nha, Ý. C. Ở Đức, Italia, Nhật. ...

Tác giả: WeagmaZoorm viết 10:37 ngày 05/06/2017

Câu hỏi trắc nghiệm, Lịch sử 12: Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời

Câu hỏi trắc nghiệm, Lịch sử12: Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời, có đáp án Câu 1. Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp giữa các yếu tố nào? Ạ. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào công nhân. B. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin với tư tường Hồ Chí Minh. C. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào ...

Tác giả: Nguyễn Minh viết 10:37 ngày 05/06/2017

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử chương IV lớp 12: Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản (1975 - 2000)

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử chương IV lớp 12: Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản (1975 - 2000), có đáp án kèm theo nhằm giúp các bạn ôn luyện kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc Gia 2017. Tải về: Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử chương IV lớp 12: Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản (1975 - 2000)

Tác giả: huynh hao viết 10:37 ngày 05/06/2017

Câu hỏi trắc nghiệm, Lịch sử 12: Phong trào cách mạng 1930 – 1931 và cuộc đấu tranh phục hồi lực lượng cách mạng

Câu hỏi trắc nghiệm, Lịch sử 12: Phong trào cách mạng 1930 – 1931 và cuộc đấu tranh phục hồi lực lượng cách mạng, có đáp án đầy đủ. Câu 1. Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất, quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930 - 1931?. A. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng ...

Tác giả: nguyễn phương viết 10:37 ngày 05/06/2017

Câu hỏi trắc nghiệm, Lịch sử 12: Phong trào cách mạng trong những năm đầu sau chiến tranh thế giới thứ nhất

Câu hỏi trắc nghiệm, Lịch sử 12: Phong trào cách mạng trong những năm đầu sau chiến tranh thế giới thứ nhất, có đáp án. Câu 1. Những sự kiện nào trên thế giới có ảnh hưởng lớn đến cách mạng Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới nhất? A. Sự thành công của cách mạng tháng Mười Nga (11-1917). ...

Tác giả: pov-olga4 viết 10:36 ngày 05/06/2017

Đáp án 350 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

Đáp án: Bộ 350 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 ôn thi THPT Quốc Gia năm 2017. Tải về: >> Phần nội dung câu hỏi các bạn có thể xem lại ở đây: Bộ 350 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

Tác giả: WeagmaZoorm viết 10:36 ngày 05/06/2017

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử chương V lớp 12: Quan hệ quốc tế (1975 - 2000)

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử chương V lớp 12: Quan hệ quốc tế (1975 - 2000), có đáp án kèm theo nhằm giúp các bạn ôn luyện kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc Gia 2017. Tải về: Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử chương V lớp 12: Quan hệ quốc tế (1975 - 2000)

Tác giả: Mariazic1 viết 10:36 ngày 05/06/2017

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử chương VI lớp 12: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỷ XX

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử chương VI lớp 12: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỷ XX, có đáp án kèm theo nhằm giúp các bạn ôn luyện kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc Gia 2017. Tải về: Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử chương VI lớp 12: ...

Tác giả: Nguyễn Minh viết 10:36 ngày 05/06/2017

Bộ 350 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

Bộ 350 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 ôn thi THPT Quốc Gia năm 2017. Tải về: >> XEM ĐÁP ÁN:

Tác giả: nguyễn phương viết 10:34 ngày 05/06/2017

Nghị luận xã hội về môn Lịch sử – Văn mẫu lớp 12

Đánh giá bài viết Nội dung bài viết1 Nghị luận xã hội về môn Lịch sử – Bài làm 1 2 Nghị luận xã hội về môn Lịch sử – Dàn ý Nghị luận xã hội về môn Lịch sử – Bài làm 1 Bác Hồ từng nói “Dân ta phải biết sử ta/Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Quả đúng như vậy lịch ...

Tác giả: van vinh thang viết 13:55 ngày 29/05/2017

Nghị luận xã hội về môn lịch sử

Đề bài: Không ít bạn trẻ hiện nay trong khi rành rẽ lịch sử các nước lại khá mù mờ về lịch sử nước nhà. Còn trong nhà trường, nhiều học sinh không mấy mặn mà với việc học Sử và ở các kì thi, điểm số môn học này lại thấp. Là thanh niên, anh (chị) có suy nghĩ gì vể hiện tượng này? “Lịch sử là ...

Tác giả: van vinh thang viết 13:09 ngày 28/05/2017