Giải Toán 12 nâng cao Câu hỏi và bài tập ôn tập cuối năm

Chương 4: Số phức Câu hỏi và bài tập ôn tập cuối năm Để học tốt Toán 12 nâng cao, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Giải Tích 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải Tích 12 nâng cao. Bài tập (trang 211->217 sgk Giải Tích 12 nâng cao) ...

Tác giả: pov-olga4 viết 19:22 ngày 06/05/2018

Giải Toán 12 nâng cao Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 4

Chương 4: Số phức Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 4 Để học tốt Toán 12 nâng cao, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Giải Tích 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải Tích 12 nâng cao. Bài tập (trang 208-209 sgk Giải Tích 12 nâng cao) ...

Tác giả: huynh hao viết 19:22 ngày 06/05/2018

Giải Toán 12 nâng cao Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 3

Chương 3: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 3 Để học tốt Toán 12 nâng cao, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Giải Tích 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải Tích 12 nâng cao. Bài tập (trang 175-176-177 ...

Tác giả: Nguyễn Minh viết 19:22 ngày 06/05/2018

Giải Toán 12 nâng cao Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 2

Chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 2 Để học tốt Toán 12 nâng cao, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Giải Tích 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải Tích 12 nâng cao. Bài tập (trang ...

Tác giả: oranh11 viết 19:21 ngày 06/05/2018

Giải Toán 12 nâng cao Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 1

Chương 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 1 Để học tốt Toán 12 nâng cao, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Giải Tích 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải Tích 12 nâng cao. Bài tập ...

Tác giả: pov-olga4 viết 19:19 ngày 06/05/2018

A closer look 1 – trang 60 Unit 12 tiếng anh 6 mới, Tổng hợp câu hỏi và bài tập có trong A closer look 1 – trang 60 Unit 12 tiếng anh 6 mới...

Unit 12: Robots – A closer look 1 – trang 60 Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới. Tổng hợp câu hỏi và bài tập có trong A closer look 1 – trang 60 Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới 1 Match the verbs in column A to the words/ phrases in column B. Then listen, check and repeat the words/phrases. ...

Tác giả: WeagmaZoorm viết 18:44 ngày 25/04/2018

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 12 - Bài 22

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 12 - Bài 22 Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 có đáp án được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp các bạn củng cố kiến thức Lịch sử Việt Nam giai đoạn hai miền ...

Tác giả: EllType viết 21:08 ngày 14/01/2018

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 12 - Bài 20

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 12 - Bài 20 Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 có đáp án có đáp án đi kèm được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp các bạn củng cố kiến thức Lịch sử Việt Nam giai ...

Tác giả: Mariazic1 viết 20:43 ngày 14/01/2018

Tuyển tập câu hỏi và bài tập luyện thi Đại học môn Lịch sử

Tuyển tập câu hỏi và bài tập luyện thi Đại học môn Lịch sử Tài liệu ôn thi Đại học môn Sử Tuyển tập các câu hỏi và bài tập luyện thi đại học môn Lịch sử của thầy Châu Tiến Lộc là tài liệu ôn luyện thi đại ...

Tác giả: EllType viết 13:05 ngày 14/01/2018

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986)

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986) (trang 206 sgk Lịch Sử 12): – Trong việc thực hiện các kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980 và 1981 – 1985), nước ta đã đạt được những thành tựu và ưu điểm, đồng thời có những khó ...

Tác giả: EllType viết 10:43 ngày 13/01/2018

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000) (trang 209 sgk Lịch Sử 12): – Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh đất nước và thế giới như thế nào? Trả lời: Tình hình trong nước: Cách mạng Xã hội chủ ...

Tác giả: oranh11 viết 10:43 ngày 13/01/2018

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 21: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 21: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) (trang 158 sgk Lịch Sử 12): – Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương như thế nào? Trả lời: * Miền ...

Tác giả: EllType viết 10:43 ngày 13/01/2018

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975) (trang 189 sgk Lịch Sử 12): – Miền Bắc đã thực hiện những nhiệm vụ gì sau khi kí Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam được kí kết? Nêu kết quả và ý nghĩa. ...

Tác giả: Nguyễn Minh viết 10:42 ngày 13/01/2018

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh (trang 59 sgk Lịch Sử 12): – Hãy nêu và phân tích những sự kiện dẫn tới tình trạng chiến tranh lạnh giữa hai phe – tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Trả lời: – Sự đối lập về mục ...

Tác giả: EllType viết 10:41 ngày 13/01/2018

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 5: Các nước châu Phi và Mĩ Latinh

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 5: Các nước châu Phi và Mĩ Latinh (trang 38 sgk Lịch Sử 12): – Tại sao năm 1960 được gọi là “Năm châu Phi”? Trả lời: – Năm 1960, 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập. – Năm 1975, nhân dân Môdămbích và Ănggôla giành thắng lợi ...

Tác giả: pov-olga4 viết 10:41 ngày 13/01/2018

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 7: Tây Âu

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 7: Tây Âu (trang 47 sgk Lịch Sử 12): – Trình bày khái quát về tình hình chính trị ở Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ 2(1945-1950). Trả lời: – Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu đều cố gắng củng cố chính quyền của giai ...

Tác giả: EllType viết 10:40 ngày 13/01/2018

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 8: Nhật Bản

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 8: Nhật Bản (trang 53 sgk Lịch Sử 12): – Nêu nội dung cơ bản của những cải cách dân chủ ở Nhật Bản trong thời kỳ bị chiếm đóng? Trả lời: Về chính trị: Bộ Chỉ huy tối cao lực lượng Đồng Minh đã loại bổ chủ nghĩa quân phiệt và bộ máy chiến ...

Tác giả: Nguyễn Minh viết 10:40 ngày 13/01/2018

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 3: Các nước Đông Bắc Á

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 3: Các nước Đông Bắc Á (trang 20 sgk Lịch Sử 12): – Khu vực Đông Bắc Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai có sự biến đổi như thế nào? Trả lời: Sau năm 1945, tình hình ở Đông Bắc Á có nhiều biến chuyển: – Nước cộng hòa nhân dân Trung ...

Tác giả: Mariazic1 viết 10:40 ngày 13/01/2018

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ (trang 32 sgk Lịch Sử 12): – Nêu các mốc chính của cuộc đấu tranh chống đế quốc ở Lào từ năm 1945 đến năm 1975. Trả lời: – 23/8/1945: Nhân dân Lào nổi dậy giành chính quyền. – 12/10/1945: Khởi nghĩa ở ...

Tác giả: WeagmaZoorm viết 10:40 ngày 13/01/2018

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 6: Nước Mĩ

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 6: Nước Mĩ (trang 44 sgk Lịch Sử 12): – Phân tích những nhân tố chủ yếu thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển nhanh trong giai đoạn 1945-1973? Trả lời: – Lãnh thổ Mĩ rộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào, trình độ kỹ ...

Tác giả: WeagmaZoorm viết 10:40 ngày 13/01/2018

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 Câu 1 (trang 220 sgk Sử 12): Nêu những thắng lợi lịch sử tiêu biểu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến năm 2000. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến thắng lợi cách mạng là gì? ...

Tác giả: Mariazic1 viết 10:40 ngày 13/01/2018

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 2000). Liên Bang Nga (1991 – 2000)

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 2000). Liên Bang Nga (1991 – 2000) Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 2000). Liên Bang Nga (1991 – 2000) (trang 14 sgk Lịch Sử 12): – Nêu những thành tựu chính của Liên Xô trong ...

Tác giả: Nguyễn Minh viết 10:40 ngày 13/01/2018

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939 (trang 99 sgk Lịch Sử 12): – Phong trào dân chủ 1936 – 1939 đã diễn ra trong bối cảnh lịch sử nào? Trả lời: *Tình hình thế giới: – Các thế lực phát xít cầm quyền ráo riết chạy đua vũ trang chuẩn bị ...

Tác giả: huynh hao viết 10:40 ngày 13/01/2018

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 10: Cách mạng khoa học-công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 10: Cách mạng khoa học-công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX (trang 69 sgk Lịch Sử 12): – Hãy nêu những đặc điểm và thành tựu chính của cuộc cách mạng khoa học-công nghệ trong nửa sau thế kỉ XX Trả lời: Đặc điểm: Khoa học ...

Tác giả: EllType viết 10:39 ngày 13/01/2018

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (trang 104 sgk Lịch Sử 12): – Tình hình nước ta trong những năm 1939 – 1945 có biến chuyển như thế nào? Trả lời: *Tình hình ...

Tác giả: oranh11 viết 10:39 ngày 13/01/2018

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935 (trang 91 sgk Lịch Sử 12): – Hãy nêu thực trạng kinh tế – xã hội Việt Nam trong những năm khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933). Trả lời: Kinh tế: Bước vào thời kỳ suy thoái, khủng hoảng bắt đầu từ ...

Tác giả: Nguyễn Minh viết 10:39 ngày 13/01/2018

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 (trang 86 sgk Lịch Sử 12): – Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, Tân Việt cách mạng đảng, Việt Nam Quốc dân Đảng đã ra đời và hoạt động như thế nào? Trả lời: Hội Việt Nam ...

Tác giả: nguyễn phương viết 10:39 ngày 13/01/2018

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 (trang 79 sgk Lịch Sử 12): – Nêu chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất? Trả lời: Pháp tăng cường đầu tư vào Việt ...

Tác giả: EllType viết 10:39 ngày 13/01/2018

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000 (trang 73 sgk Lịch Sử 12): – Nêu những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Trả lời: – Sau chiến tranh thế giới thứ 2, một trật tự thế ...

Tác giả: Gregoryquary viết 10:39 ngày 13/01/2018

Câu hỏi và bài tập tổng kết chương i cơ học

Bài 17: Tổng kế chương 1 Cơ học I. ÔN TẬP 1. Hãy nêu tên các dụng cụ dùng để đo: a) độ dài; b) thế tích chất lỏng; c) lực; d) khối lượng. Hướng dẫn Tên các dụng cụ dùng dể: a) Đo dộ dài là thước. b) Đo thể tích chất lỏng là bình chia độ, chai, lọ, bình tràn hoặc ca có ghi sẵn dung tích. c) Đo lực ...

Tác giả: nguyễn phương viết 20:15 ngày 06/06/2017