Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)(phần 2)

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)(phần 2) Câu 11. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới kéo dài trong bao lâu? Quảng cáo A. 3 năm B. 4 năm C. 5 năm D. 6 năm Câu 12. Nguyên ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 19:25 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)(phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)(phần 1) Câu 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị hòa bình tại đâu, vào thời gian nào? Quảng cáo A. Pari ( 1919-1920) ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 19:24 ngày 22/09/2018

Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949) – Lịch sử 12

Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, với chiến thắng của phe đồng minh thì một trật tự thế giới mới được hình thành, gọi là trật tự hai cực I- an-ta. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự hình thành của hai cực này. A. Lý thuyết I. HỘI NGHỊ I-AN -TA (2-1945) VÀ NHỮNG THỎA THUẬN CỦA ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 01:13 ngày 24/06/2018

Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) – Lịch sử 11

Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) được thiết lập trật tự mới theo hệ thống hòa ước Vec-xai-Oa-sinh-tơn, mang tính chất đế quốc chủ nghĩa. Nó mang lại quyền lợi nhiều nhất cho các nước thắng trận Anh, Pháp, Mĩ xác lập sự nô dịch, áp đặt với các nước bại trận, ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 01:10 ngày 24/06/2018

Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến Châu Âu- Lịch sử lớp 7

Trong bài học này, chúng tôi nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu, qua đó thấy được hình thái của một xã hội mới cũng như thấy được sự phát triển tất yếu của thành thị trong xã hội Châu Âu xưa. A. Lí thuyết I. Sự hình thành xã ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 00:42 ngày 24/06/2018

Giải Sử 12 Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)

Để học tốt Lịch Sử lớp 12, phần này giúp bạn trả lời các câu hỏi in nghiêng giữa bài cũng như giải các Câu hỏi và Bài tập trong sách giáo khoa Lịch Sử 12. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng. Trả lời ...

Tác giả: van vinh thang viết 20:16 ngày 06/05/2018

Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)(phần 2)

Câu 11. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới kéo dài trong bao lâu? A. 3 năm B. 4 năm C. 5 năm D. 6 năm Câu 12. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh ế 1929 – 1933 là do A. Giá cả đắ đỏ, người dân không mua được hàng hóa B. Hậu quả của ...

Tác giả: huynh hao viết 19:26 ngày 06/05/2018

Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)(phần 1)

Câu 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị hòa bình tại đâu, vào thời gian nào? A. Pari ( 1919-1920) và Luân Đôn (1920 – 1921) B. Vécxai (1919 – 1920) và Oasinhtơn (1921-1922) C. Luân Đôn (1919 – 1920) và Oasinhtơn (1921 – 1922) ...

Tác giả: nguyễn phương viết 19:24 ngày 06/05/2018

Giải Sử 11 Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Để học tốt Lịch Sử lớp 11, phần này giúp bạn trả lời các câu hỏi in nghiêng giữa bài cũng như giải các Câu hỏi và Bài tập trong sách giáo khoa Lịch Sử 11. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng. Trả lời ...

Tác giả: Nguyễn Minh viết 19:16 ngày 06/05/2018

Giải Lịch Sử 7 Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu

Phần 1: KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI Để học tốt Lịch Sử lớp 7, phần này giúp bạn trả lời các câu hỏi in nghiêng cũng như giải và trả lời các Câu hỏi và Bài tập trong sách giáo khoa Lịch Sử 7. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi phần ...

Tác giả: Nguyễn Minh viết 15:20 ngày 06/05/2018

Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949) - SBT

Bài tập 1 trang 3,4 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12 Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. 1. Hội nghị Ianta diễn ra trong thời gian A. từ ngày 3 đến ngày 11 -2- 1945 C. từ ngày 3 đến ngày 12-2- 1945. B. từ ngày 4 đến ngày 11 -2- 1945. ...

Tác giả: EllType viết 08:13 ngày 24/04/2018

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Hãy nêu những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2-1945) Trả lời: Hội nghị đã đưa ra những quyết định quan trọng: -Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh, trong thời gian từ 2 ...

Tác giả: huynh hao viết 08:05 ngày 24/04/2018

Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Dựa vào lược đồ trên, hãy so sánh sự thay đổi lãnh thổ các nước châu Âu năm 1923 với năm 1914. Trả lời: Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị hòa bình ở Vécxai (1919-1920) và Oa-sinh-tơn (1921-1922) đã kí kết hòa ước và các hiệp ước phân chia quyền ...

Tác giả: nguyễn phương viết 07:42 ngày 24/04/2018

Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu - SBT

Bài tập 1 trang 3 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng. 1. Người Giéc-man chiếm ruộng đất của chủ nô Rô-ma và chia phần nhiều hơn cho A. chủ nô Rô-ma. C. nô lệ và nông dân. ...

Tác giả: Gregoryquary viết 22:29 ngày 23/04/2018

Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu

Câu hỏi mục 1 trang 3 sgk lịch sử 7 - Khi tràn vào lãnh thổ của đế quốc Rô-ma, người Giéc-man đã làm gì ? Những việc làm ấy có tác động như thế nào đến sự hình thành xã hội phong kiến châu Âu ? - Lãnh chúa phong kiến và nông nô được hình thành từ những tầng lớp nào của xã hội cổ đại ? ...

Tác giả: van vinh thang viết 22:22 ngày 23/04/2018

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)(phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)(phần 2) 5 (100%) 1 đánh giá Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)(phần 2) Câu 11. Cuộc khủng hoảng kinh ...

Tác giả: van vinh thang viết 12:04 ngày 05/02/2018

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)(phần 1)

Đánh giá bài viết Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)(phần 1) Câu 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị hòa bình tại đâu, vào thời gian nào? A. Pari ( 1919-1920) và Luân Đôn (1920 – ...

Tác giả: Gregoryquary viết 11:59 ngày 05/02/2018

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 11 bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 11 bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) Giải bài tập môn Lịch sử lớp 11 Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 11 bài 11 là tài liệu ...

Tác giả: van vinh thang viết 17:08 ngày 15/01/2018

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 7 bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 7 bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu Giải bài tập môn Lịch sử lớp 7 Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 7 bài 1 là tài liệu học tốt môn Lịch sử ...

Tác giả: pov-olga4 viết 15:14 ngày 15/01/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 11 bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Giải bài tập SGK Lịch sử 11 bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 11 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 11 được VnDoc sưu tầm và đăng ...

Tác giả: pov-olga4 viết 12:24 ngày 15/01/2018

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 12 bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1949)

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 12 bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1949) Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử 12 Hướng dẫn trả lời câu hỏi trong sách ...

Tác giả: pov-olga4 viết 11:05 ngày 15/01/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 12 Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)

Giải bài tập SGK Lịch sử 12 Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949) Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 12 Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 12 bài 1 được VnDoc.com ...

Tác giả: WeagmaZoorm viết 11:04 ngày 15/01/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 7 bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 7 bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu Giải bài tập Lịch sử lớp 7 bài 1 Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu . ...

Tác giả: pov-olga4 viết 10:43 ngày 15/01/2018

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Bài 1 - Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Bài 1 - Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949) Bài tập trắc nghiệm môn Lịch sử 12 có đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp ...

Tác giả: Mariazic1 viết 23:39 ngày 14/01/2018

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949) (trang 6 sgk Lịch Sử 12): – Hãy nêu những quyết định quan trọng của hội nghị Ianta( 2/1945) Trả lời: – Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ ...

Tác giả: oranh11 viết 10:41 ngày 13/01/2018

Giải bài tập Lịch sử 11 Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Giải bài tập Lịch sử 11 Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) (trang 60 sgk Lịch Sử 11): – Dựa vào lược đồ trên, hãy so sánh sự thay đổi lãnh thổ các nước Châu Âu năm 1923 với năm 1914 Trả lời: – Sự thay đổi lãnh thổ các ...

Tác giả: oranh11 viết 10:37 ngày 13/01/2018

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (trang 45 sgk Lịch Sử 9): – Hội nghị I-an-ta đã có những quyết định nào và hệ quả của những quyết định đó? Trả lời: + Hội nghị đã thông qua những quyết đinh quan trọng sau: – ...

Tác giả: Nguyễn Minh viết 10:24 ngày 13/01/2018

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu (trang 3 sgk Lịch Sử 7): – Khi tràn vào lãnh thổ của đế quốc Rô – ma, Người Giéc – man đã làm gì? Những việc làm ấy có tác dộng như thế nào đến sự hình thành xã hội phong kiến châu Âu? ...

Tác giả: Nguyễn Minh viết 10:12 ngày 13/01/2018

Sự hình thành trật tự thế giới mới

Sự hình thành trật tự thế giới mới Vào giai đoạn cuối của Chiến tranh thế giới thứ hai, ba nguyên thủ các cường quốc Liên Xô, Mĩ và Anh. ...

Tác giả: EllType viết 11:32 ngày 12/01/2018

Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ II (1945 - 1949)

Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ II (1945 - 1949)- Hội nghị Ianta (02/1945) và những thoả thuận của ba cường quốc- Sự thành lập Liên hiệp quốc- Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa I. Hội nghị Ianta (02/1945) và những thoả thuận của ba cường ...

Tác giả: van vinh thang viết 23:19 ngày 13/11/2017