25/09/2023, 10:59

Thủ tục nhập khẩu thức ăn thủy sản

Trong ngành thủy sản, chi phí thức ăn thường chiếm khoảng 50 đến 70% giá thành sản xuất. Thức ăn được sử dụng trong quá trình nuôi thuỷ sản cũng chính là yếu tố then chốt ảnh hưởng lớn tới năng suất nuôi, sản lượng, giá thành sản phẩm và hiệu quả kinh tế. Thức ăn phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng ở từng giai đoạn phát triển trên thực tế cũng sẽ giúp động vật thủy sản tiêu hóa tốt, khỏe mạnh và sinh trưởng nhanh. Vậy, thức ăn thủy sản là gì? Làm sao để nhập khẩu thức ăn thủy sản về Việt Nam? Dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vấn đề này.

CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU THỨC ĂN THỦY SẢN

Thủ tục nhập khẩu thức ăn thủy sản được quy định trong những văn bản chứng từ sau đây:

 • Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013;
 • Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01//07/ 2016;
 • Thông tư số 28/2017/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2017;
 • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018;
 • Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018;
 • Công văn 6313/TB-TCHQ ngày 25/09/2020;
 • Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022;
 • Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017;
 • Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.

Theo những văn bản pháp luật ở trên thì thức ăn thủy sản không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Tuy nhiên, khi làm thủ tục nhập khẩu thức ăn thủy sản thì cần phải lưu ý những điểm sau:

 • Thức ăn thủy sản muốn nhập khẩu phải làm công bố lưu hành sản phẩm;
 • Thức ăn cho cá cảnh, vật nuôi cảnh phải làm kiểm dịch động vật;
 • Thức ăn thủy sản khi nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng;
 • Thuế GTGT của thức ăn thủy sản là 0%.

Liên hệ em để được tư vấn và báo giá: 0923906346_Ms Daisy
Mail: sale04@doortodoorviet.com
Web: doortodoorviet.com


Xem thêm chi tiết:  https://doortodoorviet.com/thu-tuc-nhap-khau-thuc-an-thuy-san/

 

 

0