13/01/2018, 22:03

Tác động của con người đối với môi trường: Giải bài 1,2 Sinh lớp 9 trang 160

Tác động của con người đối với môi trường: Giải bài 1,2 Sinh lớp 9 trang 160 Giải bài 1,2 trang 160 SGK Sinh 9 : Tác động của con người đối với môi trường – Chương 3 Con người, dân số và môi trường . Nhiều hoạt động của con người gây hậu quả xấu đối với môi trường: làm mất các loài sinh vật ...

Tác động của con người đối với môi trường: Giải bài 1,2 Sinh lớp 9 trang 160

Giải bài 1,2 trang 160 SGK Sinh 9: Tác động của con người đối với môi trường – Chương 3 Con người, dân số và môi trường.

Nhiều hoạt động của con người gây hậu quả xấu đối với môi trường: làm mất các loài sinh vật làm suy giảm các hệ sinh thái hoang dã, làm mất cân bằng sinh thái. Tác động lớn nhất của con người tới môi trường tự nhiên là phá hủy thảm thực thực vật, từ đó gây ra xói mòn và thoái hóa đất, ô nhiễm môi trường, hạn hán, lụt lội, lũ quét. Con người đã và đang nỗ lực để bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên. Mỗi người đều phải có trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường sống của mình.

Bài 1: Trình bày nguyên nhân dẫn tới suy thoái môi trường do hoạt động của con người.

Do con người hái lượm, săn bắt động vật hoang dã, chăn thả gia súc, đốt rừng, khai thác khoáng sản, phát triển nhiều khu dân cư, chiến tranh đã làm mất nơi ở, mất nhiều loài sinh vật, làm đất bị xói mòn và thoái hóa, gây hạn hán, cháy rừng, ô nhiễm môi trường và mất cân bằng sinh thái.


Bài 2: Kể tên những việc làm ảnh hưởng xấu tới môi trường tự nhiên mà em biết tác hại của những việc làm đó; những hành động cần thiết để khắc phục ảnh hưởng xấu đó rồi liệt kê vào bảng sau:

0