02/05/2018, 09:51

Hãy trình bày một cuộc kháng chiến tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX.

Trình bày một cuộc kháng chiến tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX. ...

Trình bày một cuộc kháng chiến tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX.

* Có thể trình bày bất kì cuộc kháng chiến tiêu biểu nào trong lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX.

* Kháng chiến chống Tống thời Lý (1075 - 1077):

- Thập kỉ 70 của thế kỉ XI, nhà Tống âm mưu xâm lược Đại Việt đồng thời tích cực chuẩn bị cho cuộc xâm lược.

- Trước âm mưu xâm lược của quân Tống nhà Lý đã tổ chức kháng chiến:

- Giai đoạn 1:

+ Lý Thường Kiệt tổ chức thực hiện chiến lược “tiên phát chế nhân”, đem quân đánh chặn thế mạnh của địch.

+ Năm 1075, quân triều đình cùng các dân tộc miền núi đánh sang đất Tống, gồm các thành: Châu Khâm, Châu Liêm, Ung Châu, sau đó rút về phòng thủ.

- Giai đoạn 2:

+ Chủ động lui về phòng thủ đợi giặc.

+ Năm 1077, 30 vạn quân Tống kéo sang bị đánh bại bên bờ Bắc sông Như Nguyệt. Cuộc kháng chiến thắng lợi.

soanbailop6.com

0