13/01/2018, 08:42

Hãy giải thích các hiện tượng ở giun đất.

Hãy giải thích các hiện tượng ở giun đất. - Giun hô hấp qua da, khi mưa nhiều nước ngập lỗ nên giun phải bò lên mặt đất để lấy oxi. ...

Hãy giải thích các hiện tượng ở giun đất.

- Giun hô hấp qua da, khi mưa nhiều nước ngập lỗ nên giun phải bò lên mặt đất để lấy oxi.

Dựa vào thông tin về dinh dưỡng và cấu tạo trong của giun đất hãy giải thích các hiện tượng sau đây ở giun đất:

- Vì sao mưa nhiều, giun đất lại chui lên mặt đất?

- Cuốc phải giun đất thấy có chất lỏng màu đỏ chảy ra. Đó là chất gì và sao có màu đỏ?

Bài làm

- Giun hô hấp qua da, khi mưa nhiều nước ngập lỗ nên giun phải bò lên mặt đất để lấy oxi.

- Chất lỏng màu đỏ là máu của giun, vì giun đất đã bắt đầu có hệ tuần hoàn kín, máu mang sắc tố chứa sắt nên có màu đỏ.

soanbailop6.com

0