13/01/2018, 08:42

Quan sát hình 12.1.2.3 và thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi.

Quan sát hình 12.1.2.3 và thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi. - Giun dẹp thường kí sinh ở hệ tiêu hóa (đặc biệt là ruột non) của người và động vật. Vì đây là nơi có nhiều chất dinh dưỡng. ...

Quan sát hình 12.1.2.3 và thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi.

- Giun dẹp thường kí sinh ở hệ tiêu hóa (đặc biệt là ruột non) của người và động vật. Vì đây là nơi có nhiều chất dinh dưỡng.

Quan sát hình 12.1.2.3 và thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi sau:

- Giun dẹp thường kí sinh ở bộ phận nào của người và động vật? Vì sao?

- Đề phòng chống giun dẹp kí sinh, cần phải ăn uống giữ vệ sinh như thế nào cho người và gia súc?

Trả lời

- Giun dẹp thường kí sinh ở hệ tiêu hóa (đặc biệt là ruột non) của người và động vật. Vì đây là nơi có nhiều chất dinh dưỡng.

- Biện pháp phòng chống giun kí sinh:

  + Ở người: Ăn chin uống sôi, rửa tay sạch trước khi ăn, tẩy giun định kì 6 tháng/ 1 lần, vệ sinh sạch sẽ, …

 + Ở động vật: Về sinh chuồng nuôi sạch sẽ, tẩy giun định kì, …

soanbailop6.com

0