13/01/2018, 10:45

Giải Toán lớp 10 Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn

Giải Toán lớp 10 Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn Bài 1 (trang 128 SGK Đại Số 10) : số đã được lập ở bài tập 1 và của bảng phân bố tần số ghép lớp cho ở bài tập 2 của Bài 1. Lời giải Bài 2 (trang 128 SGK Đại Số 10) : Hai lớp 10C, 10D của một trường Trung ...

Giải Toán lớp 10 Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn


Bài 1 (trang 128 SGK Đại Số 10): số đã được lập ở bài tập 1 và của bảng phân bố tần số ghép lớp cho ở bài tập 2 của Bài 1.

Lời giải

Bài 2 (trang 128 SGK Đại Số 10): Hai lớp 10C, 10D của một trường Trung học phổ thông đồng thời làm bài thi môn Ngữ văn theo cùng một đề thi. Kết quả thi được trình bày ở hai bảng phân bố tần số sau đây:

a) Tính các số trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn của các bảng phân bố đã cho.

b) Xét xem kết quả làm bài thi của môn Ngữ văn ở lớp nào là đều hơn.

Lời giải

Bài 3 (trang 128 SGK Đại Số 10): Cho hai bảng phân bố tần số ghép lớp

a) Tính các số trung bình cộng của các bảng phân bố tần số ghép lớp đã cho.

b) Tính phương sai của các bảng phân bố tần số ghép lớp đã cho.

c) Xét xem nhóm cá nào có khối lượng đồng đều hơn?

Lời giải

Bài viết liên quan

  • Giải Toán lớp 7 Bài 2: Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu
  • Giải Toán lớp 10 Bài 3: Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt
  • Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung sgk trang 36
  • Giải Toán lớp 10 bài Ôn tập chương 4 Đại Số 10
  • Giải Toán lớp 10 Ôn tập chương 5
  • Giải Toán lớp 4 Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)
  • Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 4
  • Giải Toán lớp 4 Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) trang 83
0