13/01/2018, 11:35

Giải Hóa lớp 9 bài 41: Nhiên liệu

Giải Hóa lớp 9 bài 41: Nhiên liệu Bài 1: Để sử dụng nhiên liệu có hiệu quả cần phải cung cấp không khí hoặc oxi: a) Vừa đủ. b) Thiếu. c) Dư. Hãy chọn trường hợp đúng và giải thích. Lời giải: Câu a đúng, câu b sai vì nhiên liệu ...

Giải Hóa lớp 9 bài 41: Nhiên liệu


Bài 1:

Để sử dụng nhiên liệu có hiệu quả cần phải cung cấp không khí hoặc oxi:

a) Vừa đủ.

b) Thiếu.

c) Dư.

Hãy chọn trường hợp đúng và giải thích.

Lời giải:

Câu a đúng, câu b sai vì nhiên liệu không cháy hết. Câu c sai vì khi đó phải cung cấp năng lượng để làm nóng không khí dư.

Bài 2:

Hãy giải thích tại sao các chất khí dễ cháy hoàn toàn hơn các chất rắn và chất lỏng.

Lời giải:

Chất khí dễ cháy hoàn toàn hơn các chất lỏng và chất rắn vì dễ tạo ra được hỗn hợp với không khí, khi đó diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với không khí lớn hơn nhiều so với chất lỏng và chất rắn.

Bài 3:

Hãy giải thích tác dụng của các việc làm sau:

a) Tạo các hàng lỗ trong các viên than tổ ong.

b) Quạt gió vào bếp lò khi nhóm.

c) Đậy bớt cửa lò khi ủ bếp.

Lời giải:

a) Tăng diện tích tiếp xúc giữa than và không khí.

b) Tăng lượng oxi (có trong không khí) để quá trình cháy xảy ra dễ hơn.

c) Giảm lượng oxi (có trong không khí) để hạn chế quá trình cháy.

Bài 4:

Hãy quan sát hình bên và cho biết trường hợp nào đèn sẽ cháy sáng hơn, ít muội than hơn.

Lời giải:

Trong hợp bóng dài sẽ cháy hơn và ít muội hơn vì lượng không khí được hút vào nhiều hơn nên dầu sẽ được đốt cháy hoàn toàn.

Bài viết liên quan

  • Giải Hóa lớp 10 bài 32: Hiđro sunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit
  • Giải Hóa lớp 10 bài 22: Clo
  • Giải Hóa lớp 8 bài 25: Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi
  • Giải Hóa lớp 10 bài 30: Lưu huỳnh
  • Giải Hóa lớp 11 Bài 44 : Anđehit – Xeton
  • Giải Hóa lớp 11 Bài 19 : Luyện tập : Tính chất hóa học của cacbon, silic và các hợp chất của chúng
  • Giải Hóa lớp 10 bài 37: Bài thực hành số 6. Tốc độ phản ứng hóa học
  • Giải Hóa lớp 9 bài 37: Etilen
0