13/01/2018, 10:59

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng (trang 37 sgk Địa Lí 7): – Quan sát hình 3.3, nêu tên các siêu đô thị có trên 8 triệu dân ở đới nóng. Trả lời: Các siêu đô thị có trên 8 triệu dân ở đới nóng: Mê-hi-cô Xi ti, Ri-Ô đê ...

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng


(trang 37 sgk Địa Lí 7): – Quan sát hình 3.3, nêu tên các siêu đô thị có trên 8 triệu dân ở đới nóng.

Giải bài tập Địa lý lớp 7 Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng

Trả lời:

Các siêu đô thị có trên 8 triệu dân ở đới nóng: Mê-hi-cô Xi ti, Ri-Ô đê Gia-nê-rô, Xao Pao-lô, La-gốt, Cai – rô, Ka – ra – si, Niê – đê – li, Côn-ca-ta, Mum-bai, Ma-ni-la, Gia-các-ta.

(trang 37 sgk Địa Lí 7): – Nêu những tác động xấu tới môi trường do đô thị hóa tự phát ở đới nóng gây ra.

Trả lời:

Rác thải và nước thải sinh hoạt làm ô nhiễm nước. Không khí bị ô nhiễm làm mất đi vẻ đẹp của môi trường đô thị

Câu 1: Nêu những nguyên nhân dẫn đến các làn sóng di dân ở đới nóng.

Lời giải:

– Nhóm nguyên nhân tích cực và tiêu cực:

+ Tích cực (có tác động tốt đến kinh tế – xã hội): di dân có tổ chức, có kế hoạch để khai hoang, lập đồn điền trồng cây xuất khẩu để xây dựng các công trình công nghiệp mới, phát triển kinh tế ở vùng núi hay vùng ven biển.

+ Tiêu cực (tác động xấu đến kinh tế – xã hội): nông dân di cư tự do vào đô thị tìm kiếm việc làm, di dân tị nạn (do hạn hán thường xuyên và các cuộc xung đột tộc người không dứt).

– Nhóm các nguyên nhân tự nhiên và nguyên nhân xã hội:

+ Nguyên nhân tự nhiên: thiên tai, hạn hán.

+ Nguyên nhân xã hội: xung đột, chiến tranh, đói nghèo,

Câu 2: Kể tên một số siêu đô thị ở đới nóng?

Lời giải:

Mê-hi-cô Xi ti, Ri-Ô đê Gia-nê-rô, Xao Pao-lô, La-gốt, Cai – rô, Ka – ra – si, Niê – đê – li, Côn-ca-ta, Mum-bai, Ma-ni-la, Gia-các-ta.

Câu 3: Dựa vào hình 11.3, nhận xét về tốc độ tăng tỉ lệ dân đô thị ở một số nơi trên thế giới.

Giải bài tập Địa lý lớp 7 Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng

Lời giải:

– Nam Mĩ có tỉ lệ dân số đô thị cao nhất (79%).

– Tốc độ đô thị hóa của các châu lục và khu vực ( năm 2001 so với năm 1950): Châu Âu: 146,6%, Châu Âu: 30,4%, Châu Phi:120%, Bắc Mĩ: 17,2%, Nam Mĩ: 92,7%.

– So sánh tốc độ đô thị hóa giữa các châu lục và khu vực:

+ Châu Á có tốc độ đô thị hóa cao nhất

+ Bắc Mĩ có tốc độ đô thị hóa thấp nhất

Từ khóa tìm kiếm:

 • giải bài tập bản đồ địa lí 7 bài 11
 • Giải bài tập bản đồ Địa Lý lớp 7 bài 11
 • tập bản đồ 7 bài 11
 • dia li 7 bai 11
 • dia ly 7 bai 11

Bài viết liên quan

 • Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 15: Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hòa
 • Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng
 • Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập
 • Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 58: Khu vực Nam Âu
 • Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 56: Khu vực Bắc Âu
 • Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam
 • Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 22: Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh
 • Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 20: Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc
0