05/02/2018, 10:53

Địa lý 11: Nêu một số thành tựu do bốn công nghệ trụ cột tạo ra Bài 1 SGK trang 9

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 bài 1 SGK trang 9 Địa lý 11: Bằng hiểu biết của bản thân, em hãy nêu một số thành tựu do bốn công nghệ trụ cột tạo ra? Kể tên một số ngành dịch vụ cần đến nhiều tri thức Trong mục III bài 1 SGK Địa lý 11, các em sẽ được học về Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện ...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 bài 1 SGK trang 9 Địa lý 11: Bằng hiểu biết của bản thân, em hãy nêu một số thành tựu do bốn công nghệ trụ cột tạo ra? Kể tên một số ngành dịch vụ cần đến nhiều tri thức Trong mục III bài 1 SGK Địa lý 11, các em sẽ được học về Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. Cụ thể, trong phần này các em sẽ nhận thấy được sự xuất hiện và phát triển nhanh của công nghệ cao do nhờ áp dụng những thành tựu của ngành hoa học, bên cạnh đó tri thức của nhân loại cũng ngày càng nâng cao hơn. Ở trang 8 SGK Địa lý 11, giáo viên sẽ yêu cầu các em trả lời câu hỏi: Bằng hiểu biết của bản thân, em hãy nêu một số thành tựu do bốn công nghệ trụ cột tạo ra? Kể tên một số ngành dịch vụ cần đến nhiều tri thức. Bài viết sau Vforum sẽ hướng dẫn các em giải đáp. Câu hỏi 5 bài 1 trang 8 SGK Địa lý 11 Trả lời: Một số thành tựu do bốn công nghệ trụ cột tạo ra:Công nghệ sinh học: cấy ghép tế bào gốc, xử lý nước thải thực phẩm, giám định gen, Công nghệ vật liệu: cải tiến về chất lượng lẫn số lượng. Công nghệ năng lượng: lò phản ứng hạt nhân hiện đại, năng lượng mặt trời, năng lượng sóng, thủy triều, năng lượng gió, … Công nghệ thông tin: Y học (nội soi, cấy ghép, …), các ứng dụng phần mềm hỗ trợ cho công việc văn phòng, máy ảnh, điện thoại di động, … Một số ngành dịch vụ cần đến nhiều tri thức: kế toán, quản trị, kinh doanh, … Xem thêm: Địa lý 11: Trình bày điểm tương phản trình độ phát triển kinh tế xã hội của nhóm nước phát triển Bài 1

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 bài 1 SGK trang 9 Địa lý 11: Bằng hiểu biết của bản thân, em hãy nêu một số thành tựu do bốn công nghệ trụ cột tạo ra? Kể tên một số ngành dịch vụ cần đến nhiều tri thức

Trong mục III bài 1 SGK Địa lý 11, các em sẽ được học về Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. Cụ thể, trong phần này các em sẽ nhận thấy được sự xuất hiện và phát triển nhanh của công nghệ cao do nhờ áp dụng những thành tựu của ngành hoa học, bên cạnh đó tri thức của nhân loại cũng ngày càng nâng cao hơn. Ở trang 8 SGK Địa lý 11, giáo viên sẽ yêu cầu các em trả lời câu hỏi: Bằng hiểu biết của bản thân, em hãy nêu một số thành tựu do bốn công nghệ trụ cột tạo ra? Kể tên một số ngành dịch vụ cần đến nhiều tri thức. Bài viết sau Vforum sẽ hướng dẫn các em giải đáp.

Câu hỏi 5 bài 1 trang 8 SGK Địa lý 11
Trả lời:

Một số thành tựu do bốn công nghệ trụ cột tạo ra:
  • Công nghệ sinh học: cấy ghép tế bào gốc, xử lý nước thải thực phẩm, giám định gen,
  • Công nghệ vật liệu: cải tiến về chất lượng lẫn số lượng.
  • Công nghệ năng lượng: lò phản ứng hạt nhân hiện đại, năng lượng mặt trời, năng lượng sóng, thủy triều, năng lượng gió, …
  • Công nghệ thông tin: Y học (nội soi, cấy ghép, …), các ứng dụng phần mềm hỗ trợ cho công việc văn phòng, máy ảnh, điện thoại di động, …
Một số ngành dịch vụ cần đến nhiều tri thức: kế toán, quản trị, kinh doanh, …

Xem thêm:
0