31/03/2021, 15:37

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình - Bài soạn 2 - 5 bài soạn "Đấu tranh cho một thế giới hòa bình" hay nhất

1.Bố cục: - Phần 1 (từ đầu ... vận mệnh thế giới) : nguy cơ của chiến tranh hạt nhân. - Phần 2 (tiếp ... cho toàn thế giới) : chiến tranh hạt nhân đi ngược lí trí nhân loại. - Phần 3 (tiếp ... điểm xuất phát của nó): chiến tranh hạt nhân đi ngược lí trí tự nhiên. ...

1.Bố cục:


- Phần 1 (từ đầu ... vận mệnh thế giới) : nguy cơ của chiến tranh hạt nhân.

- Phần 2 (tiếp ... cho toàn thế giới) : chiến tranh hạt nhân đi ngược lí trí nhân loại.

- Phần 3 (tiếp ... điểm xuất phát của nó): chiến tranh hạt nhân đi ngược lí trí tự nhiên.

- Phần 4 (còn lại) : nhiệm vụ ngăn chặn chiến tranh hạt nhân.


2. Đọc hiểu văn bản:


Câu 1 (trang 20 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):


Hệ thống luận điểm, luận cứ của văn bản:


- Luận điểm: Sự đe dọa của chiến tranh hạt nhân và kêu gọi nhân loại chống lại hiểm họa đó.

+ Luận cứ 1: Sức hủy diệt khủng khiếp của chiến tranh hạt nhân trong mọi lĩnh vực (y tế, tiếp tế thực phẩm, giáo dục,...)

+ Luận cứ 2: Chạy đua vũ trang là đi ngược lại lí trí.

+ Luận cứ 3: Chúng ta có trách nhiệm đem tiếng nói mình chống lại hạt nhân.

+ Luận cứ 4: Lên án những thủ phạm đã gây ra điều đau khổ đó.


Câu 2 (trang 20 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):


Cách lập luận chứng minh đầy thuyết phục : đưa câu hỏi gây chú ý và dẫn vào vấn đề của tất cả “chúng ta” ; ngày tháng cụ thể “ngày 8 – 8 – 1986”, số liệu chính xác “50000 đầu đạn”, “4 tấn thuốc nổ” ; cách so sánh hình ảnh “thanh gươm Đa-mô-clét”... tất cả gây ấn tượng tính hệ trọng về vấn đề chung.

Câu 3 (trang 20 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):


Sự tốn kém và tính phi lí của chiến tranh hạt nhân:

- Sự tốn kém : mỗi chương trình vũ khí hạt nhân tốn hàng trăm tỉ đô la, so sánh gấp hàng trăm nghìn với chi phí y tế, giáo dục.

- Tính phi lí : số tiền cho hủy diệt sự sống lại lớn gấp trăm lần số tiền phát triển, phục hồi sự sống. Chạy đua vũ trang là đi ngược lại lí trí con người và tự nhiên.


Câu 4 (trang 20 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):


- Chiến tranh hạt nhân “không những đi ngược lại lí trí con người mà còn đi ngược lại cả lí trí tự nhiên nữa” vì nó xóa sạch những thành quả tiến hóa của văn minh loài người cũng như tiến trình tiến hóa của sự sống tự nhiên trên Trái Đất.

- Lời cảnh báo của nhà văn đặt ra là nhiệm vụ cho toàn thể nhân loại. Chúng ta phải đoàn kết, đấu tranh xây dựng một thế giới hòa bình không có vũ khí hạt nhân.


Câu 5 (trang 20 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):


Tên văn bản đã nhấn mạnh đến nhiệm vụ đấu tranh của con người trước hiểm họa chiến tranh hạt nhân. Cuộc đấu tranh ấy không dễ dàng, cần đến sự đồng sức, đồng lòng của toàn nhân loại, là cuộc đấu tranh cam go quyết liệt.


Luyện tập:

Nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang đe dọa toàn thể loài người và sự sống trên trái đất. Thay vì ráo riết chạy đua chạy đua vũ trang, tiêu tốn tiền của nhà nước thì các nước hãy tập trung đầu tư vào các cuộc cải cách trên các lĩnh vực về y tế, giáo dục, văn hóa…để làm cho cuộc sống của con người trở nên tốt đẹp và có ý nghĩa. Văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình đưa ra được một vấn đề cấp thiết có ý nghĩa nhân loại với sức thuyết phục cao bởi hệ thống lập luận chặt chẽ, dẫn chứng phong phú, xác thực và cả tấm lòng nhiệt thành của tác giả.

Nhận xét – Ý nghĩa:


Với những lập luận chặt chẽ, chứng cứ phong phú, xác thực tác giả cho mọi người thấy rõ nguy cơ chiến tranh đang đe dọa sự sống trên toàn thế giới:

- Cuộc chạy đua vũ trang là vô cùng phi lí cà tốn kém.
- Đấu tranh cho một thế giới hòa bình là nhiệm vụ cấp bách của toàn nhân loại.

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình - Bài soạn 2
Đấu tranh cho một thế giới hòa bình - Bài soạn 2

TRAN THI THU TRANG trang

208 chủ đề

2330 bài viết

0