14/01/2018, 00:55

Câu hỏi trắc nghiệm hệ thống công nghệ thông tin ngành thuế

Câu hỏi trắc nghiệm hệ thống công nghệ thông tin ngành thuế Bộ câu hỏi ôn thi trắc nghiệm ngành Thuế có đáp án Trắc nghiệm về hệ thống CNTT ngành thuế Bộ tài liệu này tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm ...

Câu hỏi trắc nghiệm hệ thống công nghệ thông tin ngành thuế

Trắc nghiệm về hệ thống CNTT ngành thuế

Bộ tài liệu này tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm về hệ thống CNTT ngành thuế, với việc sử dụng và áp dụng khoa học kỹ thuật phần mềm thuế vào các ngành nghề khác nhau và với nghành thuế cũng không phải là một ngoại lệ. VnDoc chúc các bạn đạt được kết quả tốt nhất trong đợt thi tuyển công chức 2015.

Đề thi tuyển dụng công chức môn Tiếng Anh năm 2015 tỉnh Thừa Thiên Huế

Đề thi công chức thuế môn Tiếng Anh năm 2010

Tuyển tập bộ câu hỏi thi công chức môn Kiến thức chung 2014

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Công chức thành phố Hà Nội năm 2015

Trong khuôn khổ những bài thi trắc nghiệm nghành thuế, chúng tôi xin được giới thiệu tới các bạn 25 câu hỏi trắc nghiệm về Hệ thống công nghệ thông nghành thuế – để giúp các bạn nâng cao kiến thức về lĩnh vực này. 

1. Khi bắt đầu ra kinh doanh, người nộp thuế phải thực hiện thủ tục hành chính đầu tiên nào với cơ quan thuế?

a. Kê khai thuế phải nộp
b. Đăng ký thuế
c. Nộp thuế vào Ngân sách

2. Anh chị cho biết Cục thuế thực hiện công việc tính phạt nộp chậm các ĐTNT có số thuế nợ đọng trong phần mềm ứng dụng nào?

a. QLT_TKN
b. QTN
c. QTT

3. Anh chị cho biết, Cục thuế có thể sử dụng phần mềm ứng dụng nào để theo dõi việc nhận, trả hồ sơ thuế của người nộp thuế?

a. TTR
b. QLT_TKN
c. QHS

4. Anh chị sẽ hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng ứng dụng nào để kê khai thuế bằng tờ khai mã vạch?

a. HTKK
b. NTK
c. QLT_TKN

5. Cục thuế và Chi cục Thuế đang sử dụng phần mềm ứng dụng nào để Đăng ký thuế và cấp mã số thuế cho NNT?

a. QHS
b. TIN
c. QTN

6. Để xử lý dữ liệu tờ khai thuế của các doanh nghiệp, Cục Thuế phải sử dụng phần mềm ứng dụng nào?

a. TIN
b. QTN
c. QLT_TKN

7. Để đôn đốc thu nợ và phân tích nợ thuế, Cục Thuế phải sử dụng phần mềm ứng dụng nào?

a. QTN
b. QLT_TKN
c. QTT

8. Cục Thuế và Chi cục Thuế muốn nhận dữ liệu tự động của các tờ khai thuế có mã vạch thì phải dùng ứng dụng nào?

a. QLT_TKN
b. QHS
c. NTK

9. Người nộp thuế muốn xem một thông tư hướng dẫn về một loại thuế nào đó trên trang web ngành Thuế thì anh chị giới thiệu xem ở trang web nào?

a. HTKK
b. Website ngành Thuế (địa chỉ: [Dành cho thành viên. ])
c. Website ngành Thuế (địa chỉ: [Dành cho thành viên. ])

10. Doanh nghiệp mới ra kinh doanh sẽ được cơ quan thuế nào cấp mã số thuế?

a. Cục Thuế
b. Chi cục Thuế
c. Tổng cục Thuế

11. Để theo dõi số thuế phải nộp của hộ cá thể, Chi cục Thuế phải sử dụng phần mềm ứng dụng nào?

a. TIN
b. QTN
c. VATCC

12. Để theo dõi số thuế đã nộp của doanh nghiệp, Cục Thuế phải sử dụng phần mềm ứng dụng nào?

a. TIN
b. BCTC
c. QLT_TKN

13. Để theo dõi số thuế đã nộp của hộ cá thể, Chi cục Thuế phải sử dụng phần mềm ứng dụng nào?

a. TIN
b. QHS
c. VATCC

14. Để trình bày một nội dung nghiệp vụ trong một cuộc Hội thảo, anh chị phải sử dụng phần mềm nào?

a. Windows
b. Powerpoint
c. Excel

15. Phần mềm nào sau đây không phải là phần mềm ứng dụng?

a. VATCC
b. Windows
c. Word

16. Tên miền trong địa chỉ email của cá nhân thuộc cơ quan Tổng cục Thuế là gì?

a. @tct.gov.vn
b. @gdt.gov.vn
c. @Tongcucthue.gov.vn

17. Một người không phải là cán bộ trong ngành Thuế, muốn tra cứu thông tin đăng ký thuế của một NNT thì tìm ở đâu?

a. Website ngành Thuế
b. Ứng dụng Đăng ký thuế (TIN)

18. Bộ phận thực hiện chức năng triển khai công tác tin học tại các Cục thuế được gọi là:

a. Phòng Công nghệ thông tin
b. Phòng Máy tính
c. Phòng Tin học

19. Trong các cơ quan sau đây, cơ quan nào không có kết nối trao đổi thông tin qua mạng máy tính với cơ quan Thuế?

a. Kho bạc
b. Hải quan
c. Công an

20. Các Chi cục thuế vừa và nhỏ hiện đang sử dụng ứng dụng nào sau đây để quản lý việc kê khai, nộp thuế?

a. QLT_TKN
b. QCT
c. VATCC

21. Ứng dụng Quản lý thuế cấp Tổng cục (QTC) tổng hợp thông tin kế toán, thống kê tình hình thu nộp thuế của toàn quốc:

a. Từ tờ khai thuế của từng người nộp thuế
b. Từ các tệp báo cáo kế toán, thống kê của các Cục thuế truyền lên.
c. Từ chứng từ nộp thuế của từng người nộp thuế.

22. Phần mềm ứng dụng Theo dõi nhận, trả hồ sơ thuế (QHS) là phần mềm hỗ trợ công tác của bộ phận nào của Cơ quan thuế:

a. Bộ phận Hành chính
b. Bộ phận Tuyên truyền hỗ trợ
c. Bộ phận Kiểm tra thuế

23. Phần mềm ứng dụng TIN được sử dụng để:

a. Đăng ký thuế cho NNT
b. Cấp Mã số thuế cho NNT
c. Cả 2 nội dung trên

24. Là công chức nghiệp vụ ngành Thuế bắt buộc phải hiểu biết kiến thức CNTT theo các nội dung sau

a. Biết sửa chữa máy tính mà cơ quan đã trang bị cho mình khi máy bị hỏng hóc phần cứng
b. Biết lập trình các ứng dụng nhỏ để đáp ứng yêu cầu công việc của mình
c. Biết sử dụng hoặc khai thác thành thạo các phần mềm ứng dụng của ngành Thuế để phục vụ công việc của mình

25. Bộ phận Một cửa của Cục thuế có thể in phiếu hẹn trả kết quả xử lý hồ sơ hoàn thuế cho ĐTNT từ ứng dụng nào?

a. QLCV
b. QHS
c. QLT_TKN

Đáp án phần thi trắc nghiệm hệ thống CNTT ngành thuế

1 B 14 B
2 B 15 B
3 C 16 B
4 A 17 A
5 B 18 C
6 C 19 C
7 A 20 C
8 C 21 B
9 B 22 B
10 A 23 C
11 C 24 C
12 C 25 B
13 C    
0