Câu 5 trang 181 Công nghệ 10

Bài 55: Quản lý doanh nghiệp : Trình bày nội dung và phương pháp xác định các chỉ tiêu doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp. Lời giải: - Doanh thu, thị phần là chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, doanh thu lớn và có khả năng tăng ...

Bài 55: Quản lý doanh nghiệp

: Trình bày nội dung và phương pháp xác định các chỉ tiêu doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Lời giải:

- Doanh thu, thị phần là chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, doanh thu lớn và có khả năng tăng trưởng đồng nghĩa với quy mô phát triển của doanh nghiệp.

- Lợi nhuận được xác định qua mối quan hệ giữa doanh thu và chi phí bỏ ra để có doanh thu đó.

- Mức giảm chi phí chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lí hoạt động kinh doanh.

Tham khảo bài 55 Công nghệ 10:

Loạt bài Giải bài tập Công nghệ 10 | Trả lời câu hỏi Công nghệ 10 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Công nghệ lớp 10.

0