Bring together nghĩa là gì?

Bring together nghĩa là giúp cho hai người lạ nào đó biết đến nhau và làm quen một cách thân mật; hoặc giúp hai hoặc một nhóm người nào đó ngừng cãi nhau và giúp họ đoàn kết lại với nhau. Ví dụ: I tried to bring them together , but they are too stubborn. (Tôi đã cố gắng để chúng hòa ...

Bring together nghĩa là giúp cho hai người lạ nào đó biết đến nhau và làm quen một cách thân mật; hoặc giúp hai hoặc một nhóm người nào đó ngừng cãi nhau và giúp họ đoàn kết lại với nhau.

Ví dụ:

  • I tried to bring them together, but they are too stubborn. (Tôi đã cố gắng để chúng hòa hợp với nhau nhưng chúng quá bướng bỉnh).
  • The crisis brought the family closer together. (Biến cố đã đưa gia đình tiến gần với nhau hơn).
  • It was me who brought them together. (Chính tôi là người đã đưa họ đến với nhau).
  • They were brought together in a large conference room. (Họ được tập hợp lại trong một phòng hội nghị lớn).
  • They could not be brought together on a price. (Họ không thể hòa hợp với mức giá này).
0