12/01/2018, 11:01

Bài C5 trang 44 sgk vật lí 7

Bài C5 trang 44 sgk vật lí 7 Hãy đề ra những biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn có thể thực hiện ... ...

Bài C5 trang 44 sgk vật lí 7

Hãy đề ra những biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn có thể thực hiện ...

C5. Hãy đề ra những biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn có thể thực hiện được đối với hình vẽ 15.2; 15.3.

Hướng dẫn giải:

- Những biện pháp ô nhiếm tiếng ồn có thể thực hiện được:

- Với hình 15.2 SGK: Yêu cầu trong giờ làm việc tiếng ồn máy khoan phát ra không quá 80 dB, người thợ khoan cần dùng bông nút kín tai hoặc đeo cái bịt tai lúc làm việc…

- Với hình 15.3 SGK: Ngăn cách giữa lớp học và chợ bằng cách đóng cửa phòng học, xây tường chắn, trồng cây xanh, di chuyển lớp học hoặc chợ đi nơi khác…

0