13/01/2018, 07:54

Bài 3 trang 101 SGK Địa lí 5

Bài 3 trang 101 SGK Địa lí 5 Kể tên các sân bay quốc tế của nước ta. Những thành phố nào có cảng biển lớn bậc nhất nước ta ? ...

Bài 3 trang 101 SGK Địa lí 5

Kể tên các sân bay quốc tế của nước ta. Những thành phố nào có cảng biển lớn bậc nhất nước ta ?

Kể tên các sân bay quốc tế của nước ta. Những thành phố nào có cảng biển lớn bậc nhất nước ta ?

GỢI Ý LÀM BÀI

- Các sân bay quốc tế của nước ta là:

+ Nội Bài (Hà Nội)

+ Tân Sơn Nhất (TP.Hồ Chí Minh)

+ Đà Nẵng.

-  Những thành phố nào có cảng biển lớn bậc nhất nước ta là:

+ Hải Phòng

+ Đà Nẵng

+ Thành phố Hồ Chí Minh

0