TRAN THI THU TRANG trang

208 chủ đề

2330 bài viết

5 Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài "Lòng yêu nước" của I-li-a Ê-ren-bua hay nhất

I-li-a Ê-ren-bua (1891-1967) là một nhà văn nổi tiếng của Liên Xô (trước đây). Bài “Lòng yêu nước” được trích từ bài báo “Thử lửa” của I-li-a Ê-ren-bua, viết vào cuối tháng 6 năm 1942, thời kì khó khăn nhất trong cuộc chiến tranh vệ quốc của nhân dân Liên Xô chống phát xít Đức xâm lược (1941-1945). Bài văn thể hiện tinh thần yêu nước tha thiết, sâu sắc của tác giả và những người con Xô viết trong hoàn cảnh thử thách gay gắt của cuộc chiến tranh vệ quốc. Đồng thời, bài văn đã nói lên một chân lí: “Lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu những vật tầm thường nhất (…). Lòng yêu nước, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc. Mời các bạn tham khảo một số bài văn phát biểu cảm nghĩ bài "Lòng yêu nước" đã được Toplist tổng hợp trong bài viết dưới đây.

Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài "Lòng yêu nước" số 1. Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài "Lòng yêu nước" số 2. Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài "Lòng yêu nước" số 3. Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài "Lòng yêu nước" số 4. Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài "Lòng yêu nước" số 5.