Nguyễn Mỹ Hương

187 chủ đề

43907 bài viết

3 Bài phân tích nghệ thuật lập luận của Bình Ngô đại cáo (Ngữ văn 10) hay nhất

Nguyễn Trãi sinh (1380 - 1442) là một bậc anh hùng, một nhà văn hóa lớn, ông đã để lại cho lớp lớp thế hệ sau một sự nghiệp văn học vĩ đại. Ông sinh ra trong một gia đình cả bên nội và bên ngoại đều có hai truyền thống lớn là yêu nước và văn hóa, văn học. Ông đỗ Thái học sinh và cùng cha làm quan dưới triều Hồ sau đó theo Lê Lợi tham gia khởi nghĩa đánh tan giặc Minh và góp phần to lớn vào chiến thắng vẻ vang của dân tộc. Nguyễn Trãi cũng là nhà văn chính luận kiệt xuất, những tác phẩm văn chính luận của ông có luận điểm vững chắc, lập luận chặt chẽ với giọng điệu linh hoạt. "Đại cáo bình Ngô" là bản tuyên ngôn độc lập, qua đó vạch tội ác của kẻ thù xâm lược, ca ngợi thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn được công bố vào thánh Chạp, năm Đinh Mùi (tức đầu năm 1428). Mời các bạn tham khảo một số bài văn phân tích nghệ thuật lập luận của tác phẩm Bình Ngô đại cáo mà Toplist đã tổng hợp trong bài viết dưới đây.

Bài tham khảo số 1. Bài tham khảo số 2. Bài tham khảo số 3.