Trần Bảo Ngọc

227 chủ đề

44292 bài viết

10 Bài văn phân tích tác phẩm "Đất nước" của Nguyễn Đình Thi hay nhất

Nguyễn Đình Thi là một nhà thơ đa tài hoạt động trên nhiều lĩnh vực nghệ thuật và có những đóng góp đáng kể. Thơ ông có bản sắc và giọng điệu riêng, có nhiều tìm tòi theo xu hướng sáng tạo, cảm xúc đậm nét nhất là về đất nước. Bài thơ "Đất nước" được sáng tác năm 1955 in trong tập "Người chiến sĩ" là cảm nghĩ của tác giả về hai mùa thu ở Hà Nội và chiến khu Việt Bắc. Đồng thời bài thơ ca ngợi nhân dân, đất nước anh hùng. Mời các bạn đọc tham khảo một số bài văn phân tích tác phẩm "Đất nước" của Nguyễn Đình Thi đã được Toplist tổng hợp trong bài viết dưới đây để thấy rõ hơn nội dung này.

Bài văn phân tích tác phẩm "Đất nước" của Nguyễn Đình Thi số 1. Bài văn phân tích tác phẩm "Đất nước" của Nguyễn Đình Thi số 2. Bài văn phân tích tác phẩm "Đất nước" của Nguyễn Đình Thi số 3. Bài văn phân tích tác phẩm "Đất nước" của Nguyễn Đình Thi số 4. Bài văn phân tích tác phẩm "Đất nước" của Nguyễn Đình Thi số 5. Bài văn phân tích tác phẩm "Đất nước" của Nguyễn Đình Thi số 6. Bài văn phân tích tác phẩm "Đất nước" của Nguyễn Đình Thi số 7. Bài văn phân tích tác phẩm "Đất nước" của Nguyễn Đình Thi số 8. Bài văn phân tích tác phẩm "Đất nước" của Nguyễn Đình Thi số 9. Bài văn phân tích tác phẩm "Đất nước" của Nguyễn Đình Thi số 10.