06/11/2018, 00:20

Phòng GD&ĐT Yên Phong kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9: Tìm GTNN của biểu thức

PHÒNG GD & ĐT YÊN PHONG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ 1 Năm học 2018 – 2019 Môn: Toán 9 Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1 (1 điểm): Tìm điều kiện của x để các căn thức sau có nghĩa: a. √(x + 3) b. √(2 – 3x) Câu 2 (3 ...

PHÒNG GD & ĐT YÊN PHONG

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ 1

Năm học 2018 – 2019

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (1 điểm): Tìm điều kiện của x để các căn thức sau có nghĩa:

a. √(x + 3)       b. √(2 – 3x)

Câu 2 (3 điểm): Thực hiện các phép tính sau:

a. A = 2√8 + 5√50 – 4√72

b. B = 2 3√8 – 3√27 + 3√64 + 3 3√(-125)

c. C = √(13 + 4√3) – (2√3 – 2018)

d. D = (sin 350 / cos 550) + sin2 250 – (2022 – cos2 250)

Câu 3 (2,5 điểm): Cho biểu thức:

a) Rút gọn A

b) Tìm x để A = 7/2

c) Tìm GTNN của biểu thức A + √x

Câu 4 (3 điểm):

Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH chia cạnh huyền BC thành hai đoạn: BH = 4cm và HC = 6cm

a) Tính độ dài các đoạn AH, AB, AC.

b) Gọi M là trung điểm của AC.

Tính số đo góc AMB (làm tròn đến độ)

c) Kẻ AK vuông góc với BM (K ∈ BM)

Chứng minh: ∆BKC ∽ ∆BHM

Câu 5 (0,5 điểm): Cho 3 số a, b, c dương thỏa mãn a + b + c = 2018. Tìm GTNN của biểu thức:

P = a2/(2b + c) + b2/(2c + a) + c2/(2a + b)

Bài liên quan

Phòng GD&ĐT Yên Phong kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9: Tìm GTNN của biểu thức

PHÒNG GD & ĐT YÊN PHONG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ 1 Năm học 2018 – 2019 Môn: Toán 9 Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1 (1 điểm): Tìm điều kiện của x để các căn thức sau có nghĩa: a. √(x + 3) b. √(2 – 3x) Câu 2 (3 ...

nhi nguyen viết 00:20 ngày 06/11/2018

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Yên Phong 2016

Trường THCS Yên Phong tỉnh Bắc Ninh tổ chức thi giữa học kỳ môn Toán cho học sinh lớp 7, các em theo dõi đề thi và giải chi tiết dưới đây ...

pov-olga4 viết 07:06 ngày 02/05/2018

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Tứ Yên năm 2015

Đề thi kiểm định chất lượng giữa học kì 1 năm học 2015 - 2016 lớp 4 môn Toán của trường tiểu học Tứ Yên. ...

EllType viết 06:53 ngày 02/05/2018

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THPT Chuyên Amsterdam năm 2017 - 2018

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THPT Chuyên Amsterdam năm 2017 - 2018 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 9 môn Toán trường THPT Chuyên Amsterdam là tài ...

oranh11 viết 16:20 ngày 15/01/2018

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2012 - 2013 trường Tiểu học Yên Hưng, Ninh Bình

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2012 - 2013 trường Tiểu học Yên Hưng, Ninh Bình Đề kiểm tra Toán lớp 3 có đáp án Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 là đề thi định kì giữa kì I lớp ...

Nguyễn Minh viết 14:18 ngày 15/01/2018
0