Bài tập 1,2,3 trang 128 SGK Đại số lớp 10: Phương sai và độ lệch chuẩn

Bài tập 1,2,3 trang 128 SGK Đại số lớp 10: Phương sai và độ lệch chuẩn Phương sai và độ lệch chuẩn – Toán 10. Đáp án và Giải bài 1,2,3 trang 128 SGK Đại số 10 : Phương sai và độ lệch chuẩn Bài 1. Tính phương sai và độ lệch chuẩn của bảng phân bố tần số đã được lập ở bài tập 1 và ...

Bài tập 1,2,3 trang 128 SGK Đại số lớp 10: Phương sai và độ lệch chuẩn

Phương sai và độ lệch chuẩn – Toán 10.

Đáp án và Giải bài 1,2,3 trang 128 SGK Đại số 10: Phương sai và độ lệch chuẩn

Bài 1. Tính phương sai và độ lệch chuẩn của bảng phân bố tần số đã được lập ở bài tập 1 và của bảng phân bố tần số ghép lớp cho ở bài tập 2 của §1

 a) Phương sai và độ lệch chuẩn trong bài tập 1. Bảng phân bố tần số viết lại là

X111501160117011801190
Tần số361263

b) Phương sai và độ lệch chuẩn, bảng thống kê trong bài tập 2 §1


Bài 2 trang 128. Hai lớp 10C, 10D của một trường Trung học phổ thông đồng thời làm bài thi môn Ngữ văn theo cùng một đề thi. Kết quả thi được thình bày ở hai bảng phân bố tần số sau đây:

Điểm thi Ngữ văn của lớp 10C

Điểm thi Ngữ văn của lớp 10D

a) Tính các số trung bình cộng, phương sai, độ lệch chuẩn của các bảng phân bố tần số đã cho.

b) Xét xem kết quả làm bài thi của môn Ngữ văn ở lớp nào là đồng đều hơn?

Giải: a) Số trung bình điểm thi Ngữ văn của lớp 10C và 10D tương ứng là

Phương sai bảng điểm thi Văn của hai lớp theo thứ tự là:

Sx2 = 1,2875

Sy= 0,7875.

Độ lệch chuẩn theo thứ tự là Sx ≈ 1,1347                     Sy ≈ 0,8874.

b) Qua xem xét các số đặc trung ta thấy điểm trung bình thi văn 2 lớp 10C và 10D là như nhau (đều bằng 7,25). Nhưng phương sai của bảng điểm thi lớp 10D nhỏ hơn phương sai tương ứng ở lớp 10C. Điều đó chứng tỏ kết quả làm bài thi Văn ở lớp 10D đồng đều hơn


Bài 3. Cho hai bảng phân bố tần số ghép lớp

Khối lượng của nhóm cá mè thứ 1

Khối lượng của nhóm cá mè thứ 2

a) Tính các số trung bình cộng của các bảng phân bố tần số ghép lớp đã cho.

b) Tính phương sai của các bảng phân bố tần số ghép lớp đã cho.

c) Xét xem nhóm cá nào có khối lượng đồng đều hơn?

Giải: a) Trung bình cộng
– Nhóm thứ nhất

– Nhóm thứ hai

b) Phương sai
– Nhóm thứ nhất

c) So sánh các phương sai, ta thấy S21 < S22 nên nhóm cá thứ nhất có khối lượng đồng đều hơn

Bài liên quan

Giải bài 1,2,3 trang 128 SGK Đại số 10: Phương sai và độ lệch chuẩn

Phương sai và độ lệch chuẩn Đáp án và Giải bài 1,2,3 trang 128 SGK Đại số 10 : Phương sai và độ lệch chuẩn Giải bài 1,2,3 ,4,5 trang 122,123 SGK Đại số 10: Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt Bài 1 trang 128 SGK Đại số lớp 10 Tính phương sai và độ lệch ...

Giải Bài 1,2,3 trang 9 SGK Đại số lớp 10 : Bài tập mệnh đề

Hướng dẫn giải, đáp án bài tập 1,2,3 trang 9 sách giáo khoa đại số lớp 10 . Các bài tập về mệnh đề. A. Tóm tắt kiến thức Nếu các em chưa lắm rõ Lý thuyết về mệnh đề – Chương 1 mệnh đề tập hợp – Đại số lớp 10. Tóm tắt kiến thức: 1. Mệnh đề là câu khẳng định có ...

Bài tập 1,2,3 trang 128 SGK Đại số lớp 10: Phương sai và độ lệch chuẩn

Bài tập 1,2,3 trang 128 SGK Đại số lớp 10: Phương sai và độ lệch chuẩn Phương sai và độ lệch chuẩn – Toán 10. Đáp án và Giải bài 1,2,3 trang 128 SGK Đại số 10 : Phương sai và độ lệch chuẩn Bài 1. Tính phương sai và độ lệch chuẩn của bảng phân bố tần số đã được lập ở bài tập 1 và ...

Bài tập 1,2,3 trang 108 SGK Toán lớp 4: Phân số và phép chia số tự nhiên

Bài tập 1,2,3 trang 108 SGK Toán lớp 4: Phân số và phép chia số tự nhiên Phân số và phép chia số tự nhiên: Đáp án và hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 108 Toán 4 tiết 97. Thương của phép-chia số tự nhiên (khác 0) có thể viết thành một phân-số, tử số là số bị chia và mẫu số là số chia. Mục ...

Bài tập 1, 2, 3 trang 82 SGK Địa lý 6

Bài tập 1, 2, 3 trang 82 SGK Địa lý 6 Bài tập 1: Hãy nêu ảnh hưởng của khí hậu đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất. ...

Bài tập 1, 2, 3 trang 75 SGK Địa lý 6

Bài tập 1, 2, 3 trang 75 SGK Địa lý 6 Bài tập 1: Vì sao độ muối của các biển và đại dương lại khác nhau? ...

Bài tập 1, 2, 3 trang 50 SGK Địa lý 6

Bài tập 1, 2, 3 trang 50 SGK Địa lý 6 Bài tập 1: Khoáng sản là gì? Khi nào gọi là mỏ khoáng sản? ...

Bài tập 1, 2, 3 trang 48 SGK Địa lý 6

Bài tập 1, 2, 3 trang 48 SGK Địa lý 6 Bài tập 1: Bình nguyên có mấy loại? Tại sao gọi là bình nguyên bồi tụ? ...

Bài tập 1, 2, 3 trang 54 SGK Địa lý 6

Bài tập 1, 2, 3 trang 54 SGK Địa lý 6 Bài tập 1: Lớp vỏ khí được chia thành mấy tầng? Nêu vị trí, đặc điểm của tầng đối lưu. ...

Bài tập 1, 2, 3 trang 24 SGK Địa lý 6

Bài tập 1, 2, 3 trang 24 SGK Địa lý 6 Bài 1: Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra 24 khu vực giờ có thuận lợi gì về mặt sinh hoạt và đời sống? ...

Mới nhất

Trình bày suy nghĩ về ý kiến: Cuộc sống luôn chứa đựng những thử thách, thất bại. Hãy dũng cảm mạo hiểm, khám phá, nhìn nhận bài học từ thất bại để vượt qua

Trình bày suy nghĩ về ý kiến: Cuộc sống luôn chứa đựng những thử thách, thất bại. Hãy dũng cảm mạo hiểm, khám phá, nhìn nhận bài học từ thất bại để vượt qua Bài làm Cuộc sống bộn bề với nhiều những mối quan hệ, những thành công, ...

Nhận xét về hình tượng rừng xà nu trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Trung Thành, có ý kiến cho rằng đó là biểu tượng cho một cuộc sống đau thương; ý kiến khác lại khẳng định đó là biểu tượng cho cuộc sống kiến cường, bất khuất của các dân tộc Tây

Nhận xét về hình tượng rừng xà nu trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Trung Thành, có ý kiến cho rằng đó là biểu tượng cho một cuộc sống đau thương; ý kiến khác lại khẳng định đó là biểu tượng cho cuộc sống kiến cường, bất khuất của các dân tộc Tây Nguyên. Dàn ý ...

Trình bày suy nghĩ của mình về: Cái mạnh của con người Việt Nam không chỉ chúng ta nhận biết mà cả thế giới đều thừa nhận là sự thông minh, nhạy bén với cái mới. Bản chất trời phú ấy rất có ích trong xã hội ngày mai mà sự sáng tạo là một yêu cầu hàng đầu.

Trình bày suy nghĩ của mình về: Cái mạnh của con người Việt Nam không chỉ chúng ta nhận biết mà cả thế giới đều thừa nhận là sự thông minh, nhạy bén với cái mới. Bản chất trời phú ấy rất có ích trong xã hội ngày mai mà sự sáng tạo là một yêu cầu hàng đầu. Nhưng bên cạnh cái mạnh đó cũng còn tồn ...

Giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm Vợ nhặt

Giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm Vợ nhặt Dàn ý 1. Đặt vấn đề: – Kim Lân là nhà văn có nhiều gắn bó với người lao động. Tác phẩm của ông không chỉ là bức tranh chân thực về cuộc sống đói khổ, lam lũ ...

Suy nghĩ về ý kiến: Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương

Suy nghĩ về ý kiến: Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương Bài làm Cẩn thận và cẩu thả là hai tính cách hoàn toàn đối lập nhau. Cẩn thận là một trong những nhân tố dẫn đến thành công còn cẩu thả khiến mọi việc ...

Trình bày suy nghĩ về ý kiến: Với một tinh thần dũng cảm, dám chấp nhận đối mặt với thử thách thì thất bại có thể là khởi đầu cho một sự cố gắng mới

Trình bày suy nghĩ về ý kiến: "Với một tinh thần dũng cảm, dám chấp nhận đối mặt với thử thách thì thất bại có thể là khởi đầu cho một sự cố gắng mới" Bài làm Trong cuộc sống, mỗi khó khăn chính là một co hội tiềm ẩn. Cuộc sống ...

Từ vấn đề được đặt ra trong văn bản Hồn Trương Ba, da hàng thịt, anh/chị hãy viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của mình về niềm hạnh phúc khi được sống thực với mình.

Từ vấn đề được đặt ra trong văn bản Hồn Trương Ba, da hàng thịt, anh/chị hãy viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của mình về niềm hạnh phúc khi được sống thực với mình. Bài làm Cuộc sống là một sân khấu khổng lổ, tại ...

[Ba Đình – HN] Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8: Giải bất phương trình và biểu diễn nghiệm trên trục số

Đây là đề thi nhằm kiểm tra chất lượng cuối năm học 2017-2018 (kì 2) lớp 8 môn Toán khá là hay. Bài 1 (2,5điểm) . Giải các phương trình sau: a)4x – (3 – 5x) = 2x + 11 b) (x + 2) / (x – 2) + 1/x = -8/ (2x – x 2 ) c) |x – 7| – 3x = 5 Bài 2 (1,5 điểm) . Giải các bất phương trình và biểu ...

Đáp án môn Tiếng Anh THPT Quốc gia của bộ GD&ĐT năm 2018

Xem ngay Đáp án đề thi tiếng Anh THPT quốc gia năm 2018. Đề thi gồm 24 mã đề, mỗi đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm đọc hiểu, sắp xếp từ dễ đến khó. Mã đề 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424. Đáp án chính thức Tiếng ...

Đáp án môn Toán THPT Quốc gia năm 2018 chính thức của bộ GD&ĐT

[Chính thức] Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 24 mã đề 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124. Đáp án Chính thức môn Toán của bộ giáo dục và đào tạo Bấm vào hình hoặc bấm Tại đây để tải về ...