13/01/2018, 20:50

Tuyển chọn 3 Đề thi toán học kì 1 lớp 5 hay nhất của Thanh Hóa 2017

Tuyển chọn 3 Đề thi toán học kì 1 lớp 5 hay nhất của Thanh Hóa 2017 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Thọ Lộc, Thọ Xuân, Lam Sơn năm 2017 – 2018 giúp các em học sinh ôn tập, ôn thi hiệu quả học kì 1 lớp 5. Sau đây mời các em cùng tham khảo. TRƯỜNG TIỂU HỌC THỌ LỘC ĐỀ KIỂM TRA ...

Tuyển chọn 3 Đề thi toán học kì 1 lớp 5 hay nhất của Thanh Hóa 2017

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Thọ Lộc, Thọ Xuân, Lam Sơn năm 2017 – 2018 giúp các em học sinh ôn tập, ôn thi hiệu quả học kì 1 lớp 5. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỌ LỘC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LỚP 5 MÔN TOÁN

Câu 1: (1điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Chữ số 5 trong số thập phân 169,156 có giá trị là:

Câu 2: (1điểm) Số nào dưới đây có cùng giá trị với 0,08?

A. 0,800    B.  8,00       C.  0,80            D.  0,080

Câu 3: (1 điểm)  Ghi kết quả vào chỗ chấm

5,1 x 100    = ………………….                                                     0,456 x 1000 = ………………….

777,8 : 100 = ………………….                                                     23,78 : 1000  = ………………….

Câu 4: (1 điểm) Viết kết quả thích hợp vào chỗ chấm

34m 29cm = ……………………dm

4,5 km2 = …………………….ha

5tấn 6 kg       = ………… tấn

15 phút = ………………giờ

Câu 5: (1điểm) Viết các số  5,7 ;  6,02 ;  4,23 ;  4,32  ;  5,3 theo thứ tự từ bé đến lớn

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 6: (1điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Hình chữ nhật có chiều dài 25cm, chiều rộng 18,5cm. Diện tích của hình chữ nhật đó là:                                                                                                A. 4,625 cm2   B. 46,25 cm2      C. 462,5 cm2       D. 4625cm2

Câu 7: (1điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Một đàn gà có 16 con gà trống và 34 con gà mái. Tỉ số phần trăm của số gà trống và số gà của cả đàn là:                                                                                                     A. 3,2 %        B. 32 %       C. 33%     D.  320%

Câu 8. (1điểm)   Đặt tính rồi tính:

5,67 + 7,89            38,56 – 27,29                  56,78  7,8                  75,52  : 3,2

Câu 9: (1điểm)  Một người gửi tiết kiệm 40 000 000 đồng với lãi suất 0,5% một tháng. Hỏi sau một tháng cả số tiền gửi và tiền lãi là bao nhiêu?

Câu 10. (1điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất


TRƯỜNG TIỂU HỌC THỌ LỘC

Câu 1 (1 điểm):  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

A. 2017    B. 2,17      C. 2,170         D. 2,017

Câu 2 (1 điểm) Viết vào chỗ chấm

a/  Ba đơn vị, một phần trăm và bảy phần nghìn, được viết là: ………………………………

b/  235,56 đọc là:………………………………………………..………………………………………………..

Câu 3 (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Lớp 5A có 12 học sinh nữ và 16 học sinh nam. Tỉ số phần trăm giữa số học sinh nữ và số học sinh nam là:
A. 100%          B. 75%           C. 50%              D.25%

Câu 4. Đặt tính rồi tính

75,8 + 249,19                 57,648 – 35,37                  2,58 x 1,5                17,4: 1,45

Câu 5 (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Câu 6 (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Số tự nhiên lớn nhất để: 2,8  x  x  < 8 là:

A. x = 4     B.  x = 3       C.  x = 2       D. x = 1

Câu 5 (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 8 (1 điểm):  8 người đắp xong một đoạn đường trong 6 ngày. Hỏi muốn đắp xong đoạn đường đó trong 4 ngày thì phải cần bao nhiêu người ?

Câu 9 (1 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 24m, chiều rộng kém chiều dài 7,5m.  người ta dành 30% diện tích trồng hoa còn lại là trồng rau. Tính diện tích đất trồng rau?

Câu 10 (1 điểm): Nước biển chứa 4% muối. Cần đổ thêm vào bao nhiêu gam nước lã vào 400g nước biển để tỉ lệ muối trong dung dịch là 2%.


TRƯỜNG TIỂU HỌC LAM SƠN

Phần 1: Trắc nghiệm (7 điểm).

Câu 1. (MĐ1-1 điểm): Giá trị của chữ số 7 trong số 269,78 là (Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng):

A.  7 đơn vịB. 7 phần mườiC. 7 chụcD. 7 phần trăm

Câu 2(MĐ1-1 điểm): Số nào dưới đây có cùng giá trị với 0,08 (Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng)?

A . 0,800B. 8,00C. 0,80D. 0,080

Câu 3 (MĐ1-1 điểm): Tìm chữ số x, biết : 5,6×1 > 5,689 (Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng):

A . x = 9B . x = 7C . x = 1D . x = 0

Câu 5 (MĐ2-1 điểm: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a) 13m 5dm = ……………m b) 6m2 12dm2 = …………m2

Câu 6.(MĐ3-1 điểm): Sắp xếp các số sau đây theo thứ tự từ bé đến lớn:

5,7; 6,02; 4,23; 4,32; 5,3

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 7(MĐ4-1 điểm): Một hình tam giác có diện tích 15 cm2. Nếu độ dài đáy và chiều cao tương ứng đều tăng gấp đôi thì diện tích tam giác lúc đó là(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng):

A.  15 cm2B. 30 cm245 cm2D . 60 cm2

Phần 2: Tự luận (6 điểm).

Câu 8(MĐ2-1 điểm): Đặt tính rồi tính:

    a) 455,6 + 63,15    b) 15,62  5,8

Câu 9(MĐ3-1 điểm):  Tìm x:

    a) 3,56 + x  = 71,4 + 11,3    b)  6,9  x  = 112,3 – 14,32

Câu 10 (MĐ3-1 điểm): Một cửa hàng bán được 1 248 kg gạo nếp và tẻ, trong đó số gạo tẻ chiếm 45%. Hỏi cửa hàng đó bán được bao nhiêu kg gạo nếp?

—— HẾT ——–

0