12/08/2023, 22:23

Thủ tục nhập khẩu máy in

Thủ tục nhập khẩu máy in

Thủ tục nhập khẩu máy in được quy định trong những văn bản sau đây:
Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/06/2021;
Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018;
Quyết định 2479/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2017;
Thông tư 16/2015/TT-BTTTT ngày 17/06/2015;
Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017;
Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.
Theo những văn bản pháp luật trên thì máy in không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Tuy nhiên khi nhập khẩu máy in cần lưu ý những điểm sau:
Máy in đã qua sử dụng thì tuổi phải nhỏ hơn 10 năm;
Máy in muốn nhập khẩu thì phải có giấy phép của BTTTT;
Khi nhập khẩu máy in phải dán nhãn hàng hóa theo 43/2017/NĐ-CP;
Xác định đúng mã hs để xác định đúng thuế và tránh bị phạt.
Khi làm thủ tục nhập khẩu sẽ có rất nhiều văn bản quy định khác nữa, tùy thuộc vào loại máy in mà quý vị muốn nhập khẩu. Quý vị có thể liên hệ đến chúng tôi để được tư vấn miễn phí.
Liên hệ Mr Luong 0912532939

0