14/11/2023, 15:14

Thủ tục nhập khẩu cẩu tháp

Cùng Door to Door Việt tìm hiểu thủ tục nhập khẩu cẩu tháp

CHÍNH SÁCH THỦ TỤC NHẬP KHẨU CẦU THÁP
----------------------------------------------------
Chính sách nhập khẩu cần cẩu tháp được quy định tại những văn bản pháp luật sau đây:

 • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018;
 • Thông tư số 29/2016/TT-BXD ngày 29/12/2016;
 • Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018;
 • Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019;
 • Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017;
 • Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020;
 • Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019.

Theo những văn bản trên thì cần cẩu tháp mới và cũ không thuộc vào danh mục cấm nhập khẩu. Tuy nhiên khi nhập khẩu máy xúc, đào phải có điều kiện như sau:

 • Tuổi thiết bị chưa có quy định cụ thể;
 • Cần cẩu tháp nhập khẩu phải có tem nhãn theo nghị định số 43/2017/NĐ-CP;
 • Cần trục tháp khi nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng;
 • Xác định đúng mã hs để xác định đúng thuế và tránh bị phạt.

Trên đây là những văn bản quy định về thủ tục nhập khẩu cần cẩu tháp. Nếu Quý vị chưa hiểu được hết những văn bản trên vui lòng liên hệ đến hotline hoặc hotmail để được tư vấn.
-----------------------------------------------------
VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ VÀ THỦ TỤC HẢI QUAN

Liên hệ em để được tư vấn và báo giá: 0923906346_Giang Logistics
Mail: sale04@doortodoorviet.com
Web: doortodoorviet.com

Xem thêm tại
https://doortodoorviet.com/thu-tuc-nhap-khau-cau-thap/

 

0