13/01/2018, 08:12

Thế nào là nước bị ô nhiễm?

Thế nào là nước bị ô nhiễm? ...

Thế nào là nước bị ô nhiễm?

Trả lời:

Nước bị ô nhiễm là nước có một trong các dấu hiệu sau : có màu, có chất bẩn, có mùi hôi, có chứa các vi sinh vật gây bệnh nhiều quá mức cho phép hoặc chứa các chất hoà tan có hại cho sức khoẻ.

0