13/01/2018, 08:12

Hãy dùng phễu có lót bông để lọc hai chai nước

Hãy dùng phễu có lót bông để lọc hai chai nước ...

Hãy dùng phễu có lót bông để lọc hai chai nước

.  Một chai chứa nước sông (hồ, ao,...), một chai chứa nước mưa hoặc nước máy. Sau khi lọc, quan sát từng miếng bông. Miếng bông được dùng để lọc chai nước nào bẩn hơn? Tại sao?

Trả lời:

+Miếng bông lọc chai nước mưa (máy, giếng) sạch không có màu hay mùi lạ vì nước này sạch.

+Miếng bông lọc chai nước sông (hồ, ao) hay nước đã sử dụng có màu vàng, có nhiều đất, bụi, chất bẩn nhỏ đọng lại vì nước này bẩn, bị ô nhiễm.

0