12/01/2018, 15:42

Tập làm văn: Báo cáo hoạt động trang 20 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Tập làm văn: Báo cáo hoạt động trang 20 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Viết nội dung Báo cáo kết quả tháng thi đua "Noi gương chú bộ đội" gửi cô giáo theo mẫu :CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Tháp, ngày 2-4-20- ...

Tập làm văn: Báo cáo hoạt động trang 20 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Viết nội dung Báo cáo kết quả tháng thi đua "Noi gương chú bộ đội" gửi cô giáo theo mẫu :CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Tháp, ngày 2-4-20-

Viết nội dung Báo cáo kết quả tháng thi đua "Noi gương chú bộ đội" gửi cô giáo theo mẫu :

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                   Đồng Tháp, ngày 2-4-20-

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

của tổ 1 lớp 3C trường Tiểu học Sa Đéc

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 3C

Chúng em xin báo cáo kết quả hoạt động của tổ 1 trong tuần 3-20... vừa qua như sau

1.   Về học tập :

-  Cả tổ đều đi học đầy đủ, đúng giờ và làm hết các bài tập, học thuộc bài trước khi đến trường. Không còn hiện tượng nhìn bài của bạn khi làm bài kiểm tra.

-  Cả tổ đạt 40 điểm giỏi, 60 điểm khá, còn lại là điểm trung bình, không có điểm kém.

2. Lao động :

Tổ tham gia tốt đợt làm vệ sinh toàn trường và chăm bón tốt vườn hoa của trường theo sự phân công của lớp và của Ban giám hiệu.

Tổ trưởng

Võ Thị Thu Hà

soanbailop6.com

0