14/01/2018, 00:29

Tài liệu tuyển dụng nhân viên

Tài liệu tuyển dụng nhân viên TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN I- Xác định nhu cầu về nhân sự trong doanh nghiệp 1.Xác định đối tượng nhân viên doanh nghiệp cần: Do không có thời gian và kỹ năng để tự làm hết tất cả mọi ...

Tài liệu tuyển dụng nhân viên

 TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN
 

I- Xác định nhu cầu về nhân sự trong doanh nghiệp

1.Xác định đối tượng nhân viên doanh nghiệp cần:

Do không có thời gian và kỹ năng để tự làm hết tất cả mọi việc, doanh nghiệp cần phải tuyển thêm nhân viên. Các DN nhỏ nhất thường có khoảng một đến hai nhân viên làm việc nửa ngày. Còn đối với các DN khác thì số lượng nhân viên chính thức sẽ nhiều hơn. Ðể nắm được nhu cầu về nhân viên, doanh nghiệp nên cân nhắc các yếu tố sau:

Xác định loại kỹ năng doanh nghiệp sẽ cần.

Xác định doanh nghiệp sẽ cần bao nhiêu loại kỹ năng khác nhau.

Xác định các cách khác nhau để đáp ứng được các kỹ năng đó.

Xác định loại nhiệm vụ cần làm

- Ðầu tiên, Doanh nghiệp cần xây dựng Bản mô tả công việc và Bảng tiêu chuẩn công việc của tất cả các vị trí cần làm trong quá trình hoạt động kinh doanh.

- Bước tiếp theo là quyết định xem doanh nghiệp sẽ cần hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ. Doanh nghiệp sẽ phải đánh giá khối lượng công việc cần làm trong mỗi lĩnh vực nhiệm vụ. Các thông tin này sẽ giúp doanh nghiệp lập kế hoạch cho nhân viên của mình.

Doanh nghiệp hãy ghi nhớ rằng các nhiệm vụ khác nhau có thể yêu cầu cùng một loại kỹ năng. Do đó doanh nghiệp phải tính đến điều này khi xác định mình cần bao nhiêu kỹ năng khác nhau.

0