01/06/2017, 11:11

Soạn văn lớp 9 (học kì 1 & 2)

Học Tốt Ngữ Văn tổng hợp những bài soạn văn lớp 9 học kì 1 & 2. Bộ bài soạn này sẽ góp phần giải quyết khó khăn mỗi lần soạn bài, các bài soạn dưới đây đều ngắn gọn và súc tích. Chúng tôi tin các bạn sẽ thích thú với bộ bài soạn này. Hãy share cho bạn bè mình cùng biết nhé, chúc các bạn học ...

Học Tốt Ngữ Văn tổng hợp những bài soạn văn lớp 9 học kì 1 & 2. Bộ bài soạn này sẽ góp phần giải quyết khó khăn mỗi lần soạn bài, các bài soạn dưới đây đều ngắn gọn và súc tích. Chúng tôi tin các bạn sẽ thích thú với bộ bài soạn này. Hãy share cho bạn bè mình cùng biết nhé, chúc các bạn học giỏi !!! Tuần 1: - Soạn bài phong cách Hồ Chí Minh - Soạn bài các phương châm hội thoại - Soạn bài sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh - Soạn ...

Học Tốt Ngữ Văn tổng hợp những bài soạn văn lớp 9 học kì 1 & 2. Bộ bài soạn này sẽ góp phần giải quyết khó khăn mỗi lần soạn bài, các bài soạn dưới đây đều ngắn gọn và súc tích. Chúng tôi tin các bạn sẽ thích thú với bộ bài soạn này.

Hãy share cho bạn bè mình cùng biết nhé, chúc các bạn học giỏi !!! 

 

Tuần 1:

Tuần 2:

Tuần 3:

văn thuyết minh

Tuần 4:

(Trích truyền kì mạn lục)

Tuần 5:

(trích Vũ trung tùy bút)

Tuần 6:

(trích Truyện Kiều)

(trích Truyện Kiều)

Tuần 7:

(trích Truyện Kiều)

(trích Truyện Kiều)

Tuần 8:

(trích Truyện Kiều)

(trích Truyện Lục Vân Tiên)

Tuần 9: 

(trích Truyện Lục Vân Tiên)

Tuần 10:

-

-  

Tuần 11:

Tuần 12: 

Tuần 13:

(trích)

Bài viết số 3 lớp 9 văn tự sự

Tuần 14:

(Trích)

Tuần 15:

Tuần 16:

Tuần 17:

(trích Thời thơ ấu)

 

-------- NGHỈ TẾT --------

 

Tuần 18:

Tuần 19: 

Tuần 20:

Tuần 21: 

(trích)

Tuần 22:

Tuần 23:

Tuần 24: 

Tuần 25:

Tuần 26:

Tuần 27: 

Tuần 28:

Tuần 29:

Tuần 30: 

Tuần 31:

Tuần 32:

(trích hồi bốn)

Tuần 33: 

(trích cảnh ba)

Tuần 34:

 

 ----------- NGHỈ HÈ --------- 

 
0