25/05/2017, 11:30

Soạn văn bài: Đặc điểm của văn bản nghị luận

Đánh giá bài viết Soạn văn bài: Đặc điểm của văn bản nghị luận I. Luận điểm, luận cứ và lập luận 1. Luận điểm, Xem lại mục đích, luận điểm của bài "Chống nạn thất học" của Hồ Chí Minh ở mục 2.Thế nào là văn bản nghị luận tại "Tìm hiểu chung về văn nghị luận" Muốn có sức thuyết ...

Đánh giá bài viết Soạn văn bài: Đặc điểm của văn bản nghị luận I. Luận điểm, luận cứ và lập luận 1. Luận điểm, Xem lại mục đích, luận điểm của bài "Chống nạn thất học" của Hồ Chí Minh ở mục 2.Thế nào là văn bản nghị luận tại "Tìm hiểu chung về văn nghị luận" Muốn có sức thuyết phục thì luận điểm phải đúng đắn, chân ...


I. Luận điểm, luận cứ và lập luận

1. Luận điểm,

Xem lại mục đích, luận điểm của bài "Chống nạn thất học" của Hồ Chí Minh ở mục 2.Thế nào là văn bản nghị luận tại "Tìm hiểu chung về văn nghị luận"

Muốn có sức thuyết phục thì luận điểm phải đúng đắn, chân thật, có sức thuyết phục.

2. Luận cứ:

Luận cứ trong bài "Chống nạn thất học":

 • Nguyên nhân nạn thất học

 • Sự cần thiết của việc chống nạn thất học

 • Cách chống nạn thất học

 • Một số ví dụ dẫn chứng

Luận cứ có vai trò làm cơ sở cho luận điểm , luận cứ cũng phải chân thực, đúng đắn, tiêu biểu thì luận điểm mới có sức thuyết phục.

3. Lập luận

– Lập luận đi theo trình tự: từ thực trạng -> yêu cầu -> cách khắc phục.

– Cụ thể là:

 • Vì sao phải chống nạn thất học?

 • Chống nạn thất học để làm gì?

 • Chống nạn thất học bằng cách nào?

Ưu điểm: chặt chẽ, hợp lí, giàu sức thuyết phục cho bài văn.

II. Luyện tập:

Văn bản "Cần tạo thói quen tốt trong đời sống"

Luận điểm chính: "Cần tạo thói quen tốt trong đời sống"

Luận cứ:

 • Thói quen tốt trong đời sống

 • Những thói quen xấu và tác hại của nó

 • Thói quen và tệ nạn

 • Hậu quả của những tệ nạn

Các dẫn chứng: hút thuốc lá, vứt rác bừa bãi, vỏ chuối, mảnh chai vứt bừa bãi

Lập luận: Chặt chẽ, hợp lí, đúng đắn, bài văn đầy sức thuyết phục.

0