25/05/2017, 11:29

Soạn văn bài: Cách làm bài văn lập luận giải thích

Đánh giá bài viết Soạn văn bài: Cách làm bài văn lập luận giải thích I. Các bước làm bài văn lập luận giải thích Cho đề bài: Nhân dân ta có câu tục ngữ "Đi một ngày đàng, học một sàng khô". Hãy giải thích nội dung câu tục ngữ đó. 1. Tìm hiểu đề và tìm ý 2. Lập dàn bài 3. Viết bài 4. Đọc ...

Đánh giá bài viết Soạn văn bài: Cách làm bài văn lập luận giải thích I. Các bước làm bài văn lập luận giải thích Cho đề bài: Nhân dân ta có câu tục ngữ "Đi một ngày đàng, học một sàng khô". Hãy giải thích nội dung câu tục ngữ đó. 1. Tìm hiểu đề và tìm ý 2. Lập dàn bài 3. Viết bài 4. Đọc lại và ...


I. Các bước làm bài văn lập luận giải thích

Cho đề bài: Nhân dân ta có câu tục ngữ "Đi một ngày đàng, học một sàng khô". Hãy giải thích nội dung câu tục ngữ đó.

1. Tìm hiểu đề và tìm ý

2. Lập dàn bài

3. Viết bài

4. Đọc lại và sửa chữa

II. Luyện tập

Nhân dân ta có câu tục ngữ: "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Hãy viết thêm những cách kết bài khác.

Tham khảo hai đoạn kết bài sau:

"Đi một ngày đàng, học một sàng khôn"" là một chân lí sống sâu sắc và tiến bộ không chỉ trong thời trước mà cả trong thời đại ngày nay nữa. Khi thế giới đang ngày càng có xu hướng mở rộng giao lưu thì với mỗi cá nhân việc đi để mà học lấy những cái khôn lại càng trở nên cần thiết, nhất là đối với những người trẻ tuổi. Hơn bao giờ hết, ngày nay, chúng ta cành cần phải "đi cho biết đó biết đây" để mà giao lưu, mà học hỏi, để học tập và làm việc tốt hơn.

Tóm lại, "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" là một chân lí không bao giờ cũ. Ngày xưa người ta mong ước được đi đây, đi đó để vượt ra khỏi cái không gian chật trội của làng của xã. Ngày nay, trong một xã hội ngày càng phát triển mạnh mẽ, con người lại càng nhất thiết phải học hỏi, giao lưu. Đi nhiều "ngày đàng" để học lấy nhiều "sàng khôn" hơn nữa nếu không muốn đất nước mình tụt hậu, đó là trách nhiệm của mọi người và của bản thân mỗi chúng ta.

0