12/01/2018, 16:14

Soạn bài Thông báo của thư viện vườn chim trang 26 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Soạn bài Thông báo của thư viện vườn chim trang 26 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Câu hỏi 1: Thông báo của thư viện có mấy mục? Hãy nêu tên từng mục.Câu hỏi 2: Muốn biết giờ mở cửa thư viện, đọc mục nào?Câu hỏi 3: Muốn làm thẻ mượn sách, cần đến thư viện vào lúc nào?Câu hỏi 4: Mục "sách mới về” ...

Soạn bài Thông báo của thư viện vườn chim trang 26 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Câu hỏi 1: Thông báo của thư viện có mấy mục? Hãy nêu tên từng mục.Câu hỏi 2: Muốn biết giờ mở cửa thư viện, đọc mục nào?Câu hỏi 3: Muốn làm thẻ mượn sách, cần đến thư viện vào lúc nào?Câu hỏi 4: Mục "sách mới về” giúp chúng ta biết điều gì?

 Câu hỏi 1: Thông báo của thư viện có mấy mục? Hãy nêu tên từng mục.

- Hướng dẫn: Em hãy nhìn vào thông báo, tìm xem có mấy mục chính, gồm những mục nào? 

- Gợi ý: Thông báo có 3 mục

+ Mục 1: Giờ mở cửa.

+ Mục 2: Cấp thẻ mượn sách.

+ Mục 3: Sách mới về.


Câu hỏi 2: Muốn biết giờ mở cửa thư viện, đọc mục nào?

-  Hướng dẫn: Em đọc lại thông báo, xem giờ mở cửa nằm ở mục nào?

Tìm được mục đó, em sẽ có câu trả lời chính xác cho câu hỏi trên.


Câu hỏi 3: Muốn làm thẻ mượn sách, cần đến thư viện vào lúc nào?

- Hướng dẫn: Để trả lời câu hỏi này, em đọc kĩ mục 2 (mục cấp thẻ mượn sách) em sẽ biết được chính xác thời gian ngày, giờ đến thư viện.


Câu hỏi 4: Mục "sách mới về” giúp chúng ta biết điều gì?

-       Hướng dẫn: Đọc kĩ mục 3 (sách mới về) em sẽ tìm được nội dung cho câu trả lời trên.

Gợi ý: Mục 3 giúp ta biết về các loại sách mới để mượn.

soanbailop6.com

0