Skills 1 trang 54 Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới

Skills 1 trang 54 Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới Bên dưới là những hình ảnh từ website về những lễ hội ở Việt Nam. Làm theo nhóm để trả lời những câu hỏi sau. ...

Skills 1 trang 54 Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới

Bên dưới là những hình ảnh từ website về những lễ hội ở Việt Nam. Làm theo nhóm để trả lời những câu hỏi sau.

1. Bên dưới là những hình ảnh từ website về những lễ hội ở Việt Nam. Làm theo nhóm để trả lời những câu hỏi sau.

1. Mọi người đang làm gì trong mỗi bức hình?

They are doing worshipping ceremony.

Họ đang làm nghi lễ thờ cúng.

2. Mọi người thờ cúng ai ờ Lễ hội đền Hùng?

Hung King. Vua Hùng.

3. Mọi người thờ cúng ai ở lễ hội chùa Hương?

Buddha. Đức Phật.

A. Lễ hội đền Hùng

B. Lễ hội chùa Hương 

2. Bây giờ đọc thông tin về những lễ hội để kiểm tra ý kiến của em.

A. Lễ hội đền Hùng diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11 tháng Ba, Âm lịch ở Phú Thọ. Lễ hội được tổ chức để thờ cúng Vua Hùng những người đã dựng nước và là những vị vua đầu tiên của đất nước. Lễ hội có đám rước từ chân núi Nghĩa Linh cho đến Đền thượng trên đỉnh núi. Ở đây có nghi lễ vật hương và những đặc sản như bánh chưng, bánh dày, mâm ngũ quả cúng các Vua Hùng. Tuy nhiên cũng có nhiều hoạt động vui như cánh tre, điệu nha; sư tử, đấu vật và trình diễn hát xoan.

B. Lễ hội Phật giáo dược tổ chức hàng nám và kéo dài 3 tháng từ tháng Giêng đến tháng Ba Âm lịch. Trong suốt lễ hội, khách tham quan đến từ khắp các nơi trong nước và từ nước ngoài tham gia vào đám rước và dâng hương, hoa, trái cây và nến để thờ cúng Đức Phật ở chùa. Ngoài nghi lễ, người ta còn tham gia những hoạt động như leo núi, khám phá hang động, chụp hình cảnh đẹp.

3. Tìm những từ/ cụm từ trong đoạn văn mà có ý nghĩa tương tự với những từ hoặc cụm từ này.

1. kings = emperors - vua

2. includes as an important part of something = bao gồm như một phần quan trọng của cái gì đó = features

3. interesting, full of fun = joyful = thú vị

4. from abroad = from overseas = nước ngoài

5. going for a long walk = hiking = leo

6. natural surroundings = scenery = cảnh thiên nhiên

4. Đọc thông tin lần nữa và trả lời câu hỏi sau.

1. Khi nào lễ hội đền Hùng diễn ra?

The Hung King Temple festival takes place from 8th to 11th day of the third lunar month. Lễ hội đền Hùng diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11 tháng Ba, Âm lịch.

2. Cái gì có trong lễ vật vua Hùng?

Incense, specialities such as chung cakes, day cakes and five-fruit trays. Nhang, những đặc sản như bánh chưng, bánh dày và mâm ngủ quả.

3. Tại sao thật thú vị khi đến Lễ hội đền Hùng?

Because there are many joyful activities including bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances.

Bởi vì có nhiều hoạt động thú vị như cánh tre, múa sư tử, đấu vật và trình diễn hát xoan.

4. Người ta làm gì để thờ cúng Đức Phật ở lễ hội Chùa Hương?

People join the procession and make offerings of incense, flower, fruit and candles. Người ta tham gia vào đám rước và dâng hương, hoa, trái cây và nến.

5. Những hoạt động nào ớ lễ hội Chùa Hương mà bạn thích nhất?

Eploring caves. Khám phá hang động.

5. a. Làm theo cặp. Giáo viên của em đang tổ chức một chuyến đi. Em có 2 lựa chọn: đi chùa Hương hoặc đi Đền Hùng. Em phải quyết định như sau:

1. Nơi nào bạn thích đi hơn? Giải thích sự lựa chọn của bạn.

- I prefer to go to Huong Pagoda because I really want to travel alonz Yen stream by boat. How about you?

Tôi thích đi chùa Hương hơn bởi vì tôi thực sự muốn đi du lịch dọc suối Yến bàng thuyền. Còn bạn thì sao?

2. Bạn mang thứ gì theo? Tại sao?

- I think we should take a bottle of water because we will need it wher. we are climbing the mountain.

Tôi nghĩ là chúng tôi nên mang theo một chai nước bởi vì chúng tôi sẽ cần nó khi chúng tôi leo núi.

b. Báo cáo quyết định của em cho lớp.

0