Reading Unit 16 Lớp 11 Trang 178

UNIT 16: THE WONDERS OF THE WORLD READING (ĐỌC) Before you read. * Theo cặp, xem tranh và trả lời các câu hỏi cho san. 1. Cho biết hai kỳ quan của thế giới trong tranh là gì? 2. Em nghĩ những kỳ quan này ở vị trí nào trên thế giới? 3. Em biết gì về chúng? ĐÁP ÁN They are the Great Pyramids in Egypt ...

UNIT 16: THE WONDERS OF THE WORLD READING (ĐỌC) Before you read. * Theo cặp, xem tranh và trả lời các câu hỏi cho san. 1. Cho biết hai kỳ quan của thế giới trong tranh là gì? 2. Em nghĩ những kỳ quan này ở vị trí nào trên thế giới? 3. Em biết gì về chúng? ĐÁP ÁN They are the Great Pyramids in Egypt and the Taj Mahal in India. While you read Reading text. Kim Tự Tháp Giza. Kim Tự Tháp Giza do đức vua Ai Cập Khufu xây khoảng năm 2560 trước công ...

UNIT 16:

READING (ĐỌC)

 

Before you read.

* Theo cặp, xem tranh và trả lời các câu hỏi cho san.

1. Cho biết hai kỳ quan của thế giới trong tranh là gì?

2. Em nghĩ những kỳ quan này ở vị trí nào trên thế giới?

3. Em biết gì về chúng?

ĐÁP ÁN

They are the Great Pyramids in Egypt and the Taj Mahal in India.

While you read Reading text.

Kim Tự Tháp Giza.

Kim Tự Tháp Giza do đức vua Ai Cập Khufu xây khoảng năm 2560 trước công nguyên. Kim Tự Tháp khổng lồ bằng đá này cỏ mục đích dùng làm lăng tẩm khi ông chết và để bảo vệ khu vực mộ khòi sự tàn phá của thời tiết và khỏi những tên trộm có thể lấy đi kho báu và đồ đạc được chôn theo ở đó. Người ta tin là Kim Tự Tháp đã được xây dựng trong thời gian hơn 20 năm. Nơi xây dựng được chuẩn bị trước rồi đến hàng khối đá được vận chuyển tới và dựng lên.

Khi được xây dựng xong, Kim Tự Tháp cao 147 mét, đặt trên một nền vuông có diện tích 230 mét vuông. Nó được xếp vào loại cấu trúc cao nhất trên trái đất trong hơn 43 thế kỷ, và chỉ bị thua về chiều cao vào thế kỷ 19 sau công nguyên, cấu trúc này bao gồm khoảng 2 triệu khối đá, mỗi khối cân nặng chừng 2,5 tấn. Người ta cho ràng số lượng khối đá dùng xây 3 Kim tự Tháp đó đủ để xây một bức tường cao 3 mét và dày 0,3.mét quanh nước Pháp.

Mặc dù người ta không biết bằng cách nào các khối đá đã được dựng lên vào vị trí, nhưng có nhiều giả thuyết được đưa ra. Một giả thuyết cho rằng có một đường dốc thẳng hay hình xoắn ốc được dựng lên khi tiến hành xây Kim Tự Tháp. Giả thuyết thứ nhì cho rằng các khối đá được nâng lên và đặt vào vị trí do hàng ngàn đòn tay khổng lồ.

Ngày nay Kim Tự Tháp Giza bị đóng cửa, cùng với các Kim Tự Tháp khác ở khu du lịch của Cao Nguyên Giza trên bờ tây sông Nile. Cũng trong khu vực ấy có viện bảo tàng nơi đặt chiếc thuyền Mặt Trời, chỉ vừa được khám phá năm 1954 gần cạnh phía nam của Kim Tự Tháp. Chiếc thuyền được tin là đã được dùng để vận chuyển thi hài đức vua Khufu trong chuyến du hành cuối cùng của ông trên mặt đất trước khi được chôn cất vào bên trong Kim Tự Tháp.

Task 1. Sử dụng các từ cho sẵn điền vào chỗ trống trong câu.

ĐÁP ÁN

1. tomb

2. wonder

3. ramp

4. chamber

5. mysterious

6. spiral

Task 2. Theo cặp hoặc nhóm nhỏ, trà lời các câu hỏi cho sẵn theo nội dung bài đọc.

ĐÁP ÁN GỢI Ý

1. It is situated on the west bank of the River Nile and was built around the year 2560 BC.

2. It was about 147 meters high on a base of 230 meters square.

3. The purpose of this huge stone pyramid was to serve as a tomb when the Egyptian Pharaoh Khufu died and to protect the burial chamber from the weather and from thieves who might try to steal the treasures and belongings there.

4. It is thought that ancient Egyptians used straight or spiral ramps or huge weight arms to lift and place the blocks of stone.

5. The boat is believed to have been used to carry the body of Khufu in his last journey on earth before being buried inside the pyramid.

Task 3. Đọc quét và tìm những thông tin trong bài đọc để giải thích các từ cho sẵn.

ĐÁP ÁN GỢI Ý

Who (line 4) refers to the thieves.

It (line 8) refers to the Great Pyramid.

It (line 9) refers to the Great Pyramid.

Each (line 12) refers to the block of stone.

 

After you read

Theo cặp, thảo luận để trả lời câu hòi: Em thích các kỳ quan trên thế giới nào? Tại sao?

 

Tham khảo đáp án các phần sau:

 

 

 

 

 

0